page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Úvodní slovo

Středočeský kraj podporuje tvorbu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Středočeském kraji. Hlavním cílem je vytvořit plán aktivit škol na jehož základě bude možné vyhlašovat výzvy k podávání žádostí k naplnění cílů vzdělávání.

Mezi jasné priority patří podpora zvyšování kapacit mateřských a základních škol, podpora vybavení škol především v oblasti polytechnického vzdělávání a podpora inkluzivního vzdělávání.

Plán by měl být tvořen širokou spoluprací mezi školami, zaměstnavateli, žáky, rodiči i další širokou veřejností. Tento web dává prostor pro širokou diskusi.

 

Kalendář