page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Podpora polytechnického vzdělávání

Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické myšlení jako souhrn vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení.

Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické obory (přírodovědné, environmentální).

Zdroje:

 

 


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Příběhy Středočeského kraje – Výzkum a vývoj

Výzkumné organizace a centra ve Středočeském kraji se zaměřují na různé obory. Převážně technické, přírodovědné, zemědělské a humanitní. Kromě toho se věnují také vzdělávání a popularizaci – neboli přiblížení svých aktivit a výsledků neodborné veřejnosti.

Strana: 1

Kalendář