page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Odborné vzdělávání není smysluplné bez aktivního kontaktu školské a zaměstnavatelské sféry. Vzájemná dobře fungující spolupráce, s poměrně dlouhou tradicí, byla v 90. letech 20. století přerušena a došlo k odtržení praktického vyučování od skutečných potřeb zaměstnavatelů.
Spolupráce zaměstnavatelů se školami je stěžejní především z hlediska získávání odborných dovedností v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, novými trendy a celkově poměrně dynamickým vývojem v některých odvětvích. Zásadní je také např. z hlediska budování správných pracovních návyků, flexibility, schopnosti týmové práce, přijímání kritiky nebo znalosti firemních procesů, tedy rozvíjení dovedností, po nichž zaměstnavatelé volají a které u absolventů nezřídka postrádají. Tyto dovednosti usnadňují absolventům přechod do praxe a následně umožní jejich lepší uplatnění.

Jako nejčastější formy spolupráce škol a zaměstnavatelů lze uvést:

  • vybavení školy pomůckami a materiálem,
  • jednorázové exkurze a přednášky odborníků,
  • realizace odborného výcviku a odborných praxí na pracovišti zaměstnavatele,
  • stáže učitelů v reálném pracovním prostředí,
  • aktivní participace zaměstnavatelů na závěrečných zkouškách, vedení maturitní práce
  • společný nábor,
  • tvorba profilu absolventa a školního vzdělávacího programu,
  • volnočasové aktivity a soutěže pro žáky.

Zdroje:


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Seminář na téma Spolupráce škol se zaměstnavateli

Odborný garant P-KAP připravil pro školy sérii seminářů zaměřených na podporu tvorby Školních akčních plánů případně Plánů aktivit. Aktutálně je jako druhý připraven seminář na téma Spolupráce škol se zaměstnavateli.

Strana: 1

Kalendář