page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Připomínkování návrhu Školské inkluzivní koncepce kraje

Přiložené soubory

formát souboru Návrh ŠIKK únor 2018 Návrh Školské inkluzivní koncepce kraje. Jde o materiál na základě něh...
formát souboru Připomínkový formulář Formulář k připomínkování

Návrh Školské inkluzivní koncepce kraje připravil Realizační tým KAP.  Jde o materiál na základě něhož budou tvořeny žádosti o další podpory z EU i dalších zdrojů. Materiál by měl vymezit nejzásadnější problémy při zavádění inkluzivního vzdělávání, navrhnout řešení, která je možné z úrovně kraje a fondů EU řešit a upozornit na problémy, které je nutné řešit z centrální úrovně.

K projednání materiálu budeme pořádat minitýmy inkluze, workshop ředitelů škol (středních a zřizovaných krajem) a konferenci. První minitým k této problematice se koná již 22.2. od 14 hodin v budově krajského úřadu v místnosti č. 3072.

Někteří z Vás nás žádají o možnost připomínkovat Školskou inkluzivní koncepci kraje (ŠIKK)  i formou vpisování revizí do dokumentu nebo formou vyplnění připomínkového formuláře.

Vzhledem k tomu, že je naším cílem diskusi otevřít co největšímu počtu aktérů, vytvořili jsme připomínkový formulář a můžete své připomínky uplatnit i formou revizí dokumentu. Trvá i možnost připomínkování prostřednictvím webu www.kap-stredocesky.cz.

Připomínky zasílejte na adresu  schneider@kr-s.cz co nejdříve, nejpozději do 10.4.2018

Po uskutečnění konference o inkluzi 18.4. budeme o Vašich připomínkách diskutovat na minitýmu Inkluze a dokončení ŠIKK předpokládáme do konce května.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na Vaše připomínky.

 

Dokument je vyvěšen k připomínkování na této stránce. 

 Předpokládáme ukončení připomínkování do konce března .

K realizaci připomínkování se musíte přihlásit . Pokud nejste přihlášeni nebo jste zapomněli přihlašovací jméno a heslo, registrujte se, nebo požádejte o změnu hesla - na této stránce v pravo nahoře. V případě problémů  kontaktujte realizační tým KAP (viz kontakty na těchto webových stránkách).

Děkujeme za aktivní přístup.

Návod na připomínkování :                                 

Spolupráce prostřednictvím verzování dokumentu je určeno pro uživatele s oprávněním "Aktivní Aktér" tzn. členy pracovní skupiny vzdělávání a členy minitýmů. Ostatní uživatelé se mohou k dokumentu vyjadřovat prostřednictvím standartního formuláře dotazu a odpovědi po otevření detailu dokumentu. Uživatelé s oprávněním Aktivní Aktér mohou dokumenty připomínkovat a navrhovat možné úpravy následujícím postupem

Verzování:

  1. Stáhněte si poslední verzi dokumentu prostřednictvím šipkové ikony v náhledu dokumentu nebo volbou verze po zobrazení detailu dokumentu. Na dokumentu je vždy zapnuté sledování změn. Tímto způsobem se udrží přehlednost navrhovaných úprav. Upravte Vámi vybrané pasáže dokumentu nebo přiložte připomínky prostřednictvím vložení komentáře.
  2. Pro nahrání Vámi upravené verze je nutné vstoupit do redakčního systému prostřednictvím odkazu vpravo v záhlaví stránky.
  3. Mezi dokumenty k doplnění vyberte ten, který jste upravovali.
  4. Prostřednictvím ikony tužky v náhledu dokumentu nebo v detailu dokumentu vstupte do nahrání nové verze.
  5. Odkazem „Zvolte novou verzi souboru“ nahrajte Vámi upravený dokument. Očíslování verzí je automatické.
  6. Uložte nahrané změny tlačítkem v dolní části stránky.
  7. Pro přechod zpět na veřejné stránky využijte odkazu v pravém sloupci.

Tímto systémem je zajištěna přehlednost upravovaných dokumentů, dostupnost předchozích verzí a následné zjednodušení zapracování Vašich připomínek členy krajského realizačního týmu.

 

 

 

 

 

 

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář