page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Podpora inkluze - Rovné příležitosti

Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí žákům. V takovém prostředí lze pracovat s heterogenní skupinou žáků a akceptovat tak různorodost pohlaví, etnicity, kultury, jazyka, sociálního prostředí, popř. věku; lze pracovat s různou úrovní předpokladů včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či mimořádným nadáním. Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření „školy pro všechny“.

Mezi hlavní výzvy této oblasti intervence patří nepochybně naplnění základních znaků inkluzivního vzdělávání:

  • Ke vzdělávání mají přístup všichni bez rozdílu

  • Vzdělávání je snadno a bezpečně fyzicky přístupné

  • Vzdělávání si mohou dovolit všichni, je ekonomicky dostupné

  • Vzdělávání je poskytováno v odpovídající kvalitě, reaguje na potřeby měnící se společnosti, včetně odborného náhledu na potřeby zdravotně postižených i komunit z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Zdroje:


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Připomínkování návrhu Školské inkluzivní koncepce kraje

2

Návrh Školské inkluzivní koncepce kraje. Jde o materiál na základě něhož budou tvořeny žádosti o další podpory z EU i dalších zdrojů. Materiál by měl vymezit nejzásadnější problémy při zavádění inkluzivního vzdělávání, navrhnout řešení, která je možné z úrovně kraje a fondů EU řešit a upozornit na problémy, které je nutné řešit z centrální úrovně.

Strana: 1

Kalendář