page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Nepovinná témata

  • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • ICT kompetence
  • Čtenářská a matematická gramotnost
  • Ostatní témata důležitá pro školy/kraj – tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů

Kalendář