page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Témata intervencí

KAP je zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Je podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů, spoluprací v území. Klíčová témata byla vybrána s ohledem na to, že mohou být svým konkrétním zaměřením územně specifická.

Jednotlivá témata i metodická podpora přípravy Plánů aktivit a Školních akčních plánů jsou na webových stránkách Národního ústavu vzdělávaní v rámci projektu P - KAP. http://www.nuv.cz/p-kap.

Pro jednotlivé oblasti intervencí připravil NUV v projektu P-KAP metodickou podporu: http://www.nuv.cz/p-kap/oblast-intervenci.

Povinné oblasti intervencí:

Témata nepovinná:

  • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • ICT kompetence
  • Čtenářská a matematická gramotnost

Kalendář