page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Štítek: Webinář

Vyhledávání obsahu označeného štítkem: Webinář

Články:

Webináře P-KAP 2021

První série inspirativních online setkání k aktuálním tématům akčního plánování v roce 2021

Videoreportáž z konference

Realizační tým KAP Středočeského kraje a Smíchovská střední průmyslová škola pořádali 20. března 2018 Konferenci o polytechnickém vzdělávání a o podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V rámci této konference vznikla videorertáž, která zaznamenala průběh celé akce a zpřístupní ji i lidem, kteří se akce nemohli zúčastnit.

Webináře SoftwareONE

Webináře Software ONE - informace o prvním webináři a k ní přehled webinářů dalších


Dokumenty:

Prezentace pro SŠ
prezentace nových postupů pro výběr projektů do IROP2
15. 06. 2021
Distanční vzdělává...
Další informace o vytvoření platformy k distančního vzdělávání v oblasti ICT a m...
28. 05. 2021
Distanční vzdělává...
Pokračování distančního vzdělávání v oblasti ICT
20. 05. 2021
Distanční vzdělává...
Pokračování distančního vzdělávání v oblasti ICT
20. 05. 2021
Platforma-shrnutí
přehled aktivit – platforma distanční ICT
12. 05. 2021
Kybernetická bezpe...
Pokračování setkání pedagogů v oblasti ICT a multimediální výuky
29. 04. 2021
Platforma distančn...
Vytvoření platformy distančního vzdělávání v oblasti ICT a multimediální výuky
29. 04. 2021
Distanční vzdělává...
Platforma pro distanční vzdělávání v oblasti ICT aneb podpora digitální gramotno...
07. 04. 2021
Distanční multimed...
Vytvoření platformy distančního vzdělávání v oblasti multimediální výuky aneb au...
07. 04. 2021

Kalendář