page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Setkání platformy distančního vzdělávání v oblasti ICT a multimediální výuky

Přiložené soubory

formát souboru Setkání platformy distančního vzdělávání v ob Distanční vzdělávání v oblasti ICT a multimediální výkuky

V rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje (KAP) reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000502  byla vytvořena platforma pro distanční vzdělávání. Vzhledem ke koronavirové situaci vznikla okamžitá potřeba využívání ICT ve školách a v rodinách dětí základních a středních škol. Tato situace ukázala větší potřebu znalostí ICT u pedagogů.  V období březen – červen 2021 proběhla setkání pedagogů v rámci této platformy. Setkávání pedagogů škol bude pokračovat i v další fázi. Proškoleno bude minimálně 20 pedagogů. Platformu zastřešuje ve Středočeském kraji Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem, které je připraveno v rámci aktivit a nově otevřeného DIGI centra nabízet proškolení pedagogů v oblasti ICT.

Platforma je zaměřena v této fázi na oblast  - Distanční vzdělávání - oblast ICT.

Každý tematický blok je rozdělen do vzdělávacích celků rozdělených po 3-5 hodinách v případě setkávání on line nebo prezenční formou. Celkem je v každém tematickém bloku nastaveno setkání v rámci platformy na 20 hodin, kterými musí školený pedagog projít. Aktivita je určena pro pedagogy středních a základních škol ve Středočeském kraji.

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář