page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Platforma distančního vzdělávání v oblasti ICT a multimediální výuky

V rámci platformy distančního vzdělávání v oblasti multimediální výuky bylo organizováno dne 28.5.2021 další setkání. Jednalo se o 4.setkání 2.skupiny pedagogů v rámci multimediální výuky. Aktivity se účastnilo celkem 21 pedagogů. Setkání jsou aktivitou projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000502).

Lektorem tohoto setkání byl pan Jiří Petrů – Studio Videoreport.

Tématem setkání bylo: "FORMY AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL V MULTIMEDIÁLNÍ VÝUCE" - testování aktivity v rámci distančního vzdělávání část. 2

  • Základy střihu a střihové programy
  • Autorské právo v návaznosti na školní audiovizuální tvorbu
  • Reklamní klip školy – praktické cvičení

Další setkání, tedy 5. setkání platformy pro distanční multimediální výuku 2. skupiny je plánováno na den 3.6.2021. Půjde o poslední setkání platformy distanční multimediální výuky.

 

Štítky: školy | Seminář | Webinář | workshop |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář