page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Konference vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 21.11.2018.

fotografie ke článku - IMG-20181217-WA0000.jpg fotografie ke článku - IMG-20181217-WA0005.jpg fotografie ke článku - IMG-20181217-WA0010.jpg fotografie ke článku - IMG-20181217-WA0006.jpg fotografie ke článku - IMG-20181217-WA0007.jpg

Přiložené soubory

formát souboru Výstupy z konference k tématu vzdělávání a za Výstupy z konference k tématu vzdělávání a začleňování dětí a žáků s o...
formát souboru Zápis z Kulatého stolu Zápis z Kulatého stolu v rámci konference Vzdělávání žáků s odlišným m...

Dne 21. listopadu 2018 pořádal Středočeský kraj v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje společně s META, o.p.s. v Iris Hotelu Eden v Praze konferenci k tématu vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Zvyšující se počet dětí a žáků cizinců ve školách představuje potřebu zajistit jim dostatečnou jazykovou přípravu. Program konference byl věnován zkušenostem s výukou češtiny jako druhého jazyka v mateřských a základních školách a při přípravě ke studiu na střední škole. Odborná veřejnost se během konference seznámila s metodami a nástroji, které vedou k účinnému začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky.

Součástí programu byl i kulatý stůl k problematice vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, který sloužil jako setkání k diskuzi nad situací této skupiny ve Středočeském kraji a možnostmi její podpory.

Výstupem z konference je popis jejích závěrů a zápis z kultého stolu, včetně návrhů a námětů, jak zlepšit tuto oblast školství. Oba dokumenty budou použity při zpracovávání Školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje a Krajského akčního plánu vzdělávání II.

Program:

10:00 – 13:00

  • Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole (Tereza Linhartová)
  • Zhodnocení a zkušenosti s jazykovou přípravou na ZŠ (Barbora Nosálová)
  • Současná situace na SŠ (Kristýna Titěrová)
  • Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole (Kristýna Titěrová)

13:00 – 14:00

  • přestávka na oběd

14:00 – 16:00

  • Kulatý stůl:
  • Zavádění jazykové podpory do škol – naše zkušenosti a jak je aplikovat ve Středočeském kraji

paralelně

  • Workshopy:   
  • Metoda KIKUS (Tereza Linhartová)                                                               
  • Výuka češtiny jako druhého jazyka ve škole (Barbora Nosálová)

http://kap-stredocesky.cz/                                               

 https://www.meta-ops.cz/

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář