page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Konference o inkluzi na školách Středočeského kraje

fotografie ke článku - 20180418_122853.jpg fotografie ke článku - 20180418_101214 (1).jpg fotografie ke článku - 20180418_135937.jpg fotografie ke článku - 20180418_101848.jpg fotografie ke článku - 20180418_102459.jpg fotografie ke článku - IMG_0355.jpg

Přiložené soubory

formát souboru Závěry konference Inkluze na školách Středoče Závěry konference Inkluze na školách Středočeského kraje - duben 2018

Úspěšnou konferenci o inkluzi na školách Středočeského kraje uspořádal KAP ve spolupráci s lektory z oblasti inkluze. Konference se konala 18. 4. 2018 v Praze.

Společným závěrem všech workshopů a celé konference je přesvědčení, že snaha o inkluzi je proces, který je prospěšný, má ale své limity. Každé dítě má své potřeby a své vzdělávací cíle a limity, pro každé dítě je nutné stanovit ideální průběh vzdělávání. Podrobněji jsou závěry workshopů a konference popsány v přiložerném souboru.

Konference se zúčastnilo asi 80 účastníků.

Program konference:

10.00 až 12.00 hodin  - společné jednání - evaluace dvou let projektu KAP, PaedDr. Pavel Schneider, Inkluze ve školách, návrh školské inkluzivní koncepce, diskuze

12.00 až 12.20 hodin  - přestávka, občerstvení

12.20 až 12,50 hodin  - workshopy 1. blok (témata uvedena níže)

13.00 až 13,30 hodin  - workshopy 2. blok (témata uvedena níže)

13,40 až 14,10 hodin  - workshopy 3. blok (témata uvedena níže)

14,20 až 15,00 hodin  - závěrečné shrnutí na společném jednání

Přehled  workshopů:

1. mateřské a základní školství         

Mgr. Libuše Třískalová, předsedkyně asociace výchovných poradců, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Starý Kolín

2. střední školství

Ing. Eva Šimáčková, ředitelka SPŠ stavební a OA Kladno

3. školy zřízené podle par. 16., speciální třídy

Mgr. Roman Pejša, Asociace speciálních pedagogů, Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce

4. nadaní žáci            

PhDr. Zdeňka Voráčková, ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra, Rakovník

5. žáci s odlišným mateřským jazykem

Tereza Vágnerová,  Mgr. Radka Nováková; META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

6. rodiče a veřejnost

Bc. Marie Rumpíková, DiS, ředitelka MŠ Kublov

7. učitelé a asistenti pedagoga

Mgr. Bc. Silvia Doušová, MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Kutná Hora, MAS Lípa pro venkov

8. sociálně vyloučené lokality

Mgr. Markéta Fišarová,  Hana Krejsová, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Úřad vlády České republiky

9. poradenství

PhDr. Richard Braun, PhD školní psycholog ZŠ Libčická, Praha 8 - Čimice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky: konference |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář