page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

1. konference KAP a MAP v Říčanech

Přiložené soubory

formát souboru Prezentace z 1. konference KAP a MAP Prezentace Institutu plánování rozvoje Hlavního města Prahy - demograf...
formát souboru Prezentace MMR na konferenci KAP a MAP Prezentace MMR a IROP na konferenci KAP a MAP
formát souboru Prezentace KAP SK na Konferenci KAP a MAP Prezentace KAP SK na konferenci KAP a MAP
formát souboru Prezentace MAP Říčany Prezentace z konference zpracovatelů MAP Říčany
formát souboru Prezentace KAP Praha - Říčany Prezentace zpracovatelů KAP Praha pro konferenci v Říčanech

Dne 9. 3. se konala v Říčanech první ze čtyř konferencí Místních akčních plánů a krajských akčních plánů v Praze a Středočeském kraji. Konference se konají pod záštitou radní Hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ropkové a radního Středočeského kraje Ing. et Ing.  Skopečka.Cílem konferencí je sdílení zkušeností z přípravy místních akčních plánů a krajských akčních plánů na území Prahy a Středočeského kraje. Říčanská konference se prioritně soustředila na území přiléhající k hranicím na jihovýchodní části Prahy.

Všechny konference moderuje vedoucí Katedry Centra školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze PhDr. Václav Trojan Ph.D.

V úvodní části první konference vystoupil starosta města Říčany Mgr. Kořen, který shrnul problematiku škol v prstenci kolem Prahy jako důsledek „populační tsunami“. Informoval o rozšíření kapacity škol v Říčanech.

Na něj navázali zástupci zpracovatelů KAP a MAP v území  - viz přiložené prezentace.  Zástupci zpracovatelů KAP informovali o připravovaném projektu, který by měl zajistit například obnovení metodických sdružení, sdílení příkladů dobré praxe, organizováním exkursí a stáží do podniků, vybavení škol polytechnickými stavebnicemi a dalšími pomůckami, pořádání krajských přehlídek a soutěží škol, organizování polytechnických kroužků a podobně. Jako největší problémy se jeví nedostatek kapacit ZŠ a MŠ, nedostatek učitelů, nedostatek pedagogických pracovníků v souvislosti s par. 16 školského zákona (asistenti pedagoga, školní psychologové, pracovníci PPP…), nedostatek kapacit ZUŠ a umělecky zaměřených gymnázií. Vystupující upozornili na možný budoucí problém kapacit středních škol.

Tyto výstupy potvrdil RNDr. Tomáš Kučera, CSc. z Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Ing. Kreigishová z Ministerstva místního rozvoje, Ing. Kleinwachterová a RNDr. Brabec, Ph.D. z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. – viz prezentace.

Ředitel ZŠ Kunratice Mgr. Ing. Vít Beran upozornil na nutnost zvyšování kvality vyučování a na profesní rozvoj učitelů. V rámci diskuse byla zdůrazněna nutnost zvyšování platů učitelů a péče o jejich profesní rozvoj, roztrpčení z neustálého zvyšovaní administrativní zátěže učitelů a ředitelů v souvislosti se zaváděním par. 16 Školského zákona, zavádění povinné MŠ a určování školských obvodů. Byl vysloven požadavek na zvýšení důvěry v rozhodování ředitelů škol a zvýšení jejich pravomocí.

 

 

Štítky: konference | MAP |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář