page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Workshopy

Workshopy jsou platformou pro realizační tým a ředitele/zástupce škol, na kterém bude docházet k seznamování se s aktivitami, které zpracovává kraj. Prostřednictvím těchto workshopů bude docházet k předávání zkušeností, seznámení s příklady dobré praxe a výměně informací o zkušenostech jednotlivých aktérů s realizací níže uvedených intervencí a s nimi souvisejících aktivit.

Workshopů se mohou zúčastnit potenciální partneři škol pro oblast povinných témat tak, aby byl naplněn jeden z hlavních cílů KAP – rozvoj funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora, marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce.

Workshopy budou koordinačně zajištěny realizačním týmem. Odborný garant bude vždy účastníkem workshopů.

Pro školy, doporučené pro tvorbu ŠAP, budou realizované samostatné workshopy a další podpůrné aktivity, a to odborným garantem KAP v rámci IPs Metodická podpora krajského akčního plánování.

 

 


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Konference vzdělávání žáků s odlišným mateřs...

fotografie článku 2

Dne 21. listopadu 2018 pořádal Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje společně s META, o.p.s. v Iris Hotelu Eden v Praze konferenci k tématu vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Workshopy ředitelů škol - červen 2018

6

Workshopy ředitelů škol - červen 2018 článek obsahuje prezentace vedoucího odboru, vedoucího projektu, vedoucí organizačního oddělení a vedoucí oddělení koncepce a rozvoje škol.

Videoreportáž z konference

Realizační tým KAP Středočeského kraje a Smíchovská střední průmyslová škola pořádali 20. března 2018 Konferenci o polytechnickém vzdělávání a o podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V rámci této konference vznikla videorertáž, která zaznamenala průběh celé akce a zpřístupní ji i lidem, kteří se akce nemohli zúčastnit.

Strana: 123

Kalendář