page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Workshopy

Workshopy jsou platformou pro realizační tým a ředitele/zástupce škol, na kterém bude docházet k seznamování se s aktivitami, které zpracovává kraj. Prostřednictvím těchto workshopů bude docházet k předávání zkušeností, seznámení s příklady dobré praxe a výměně informací o zkušenostech jednotlivých aktérů s realizací níže uvedených intervencí a s nimi souvisejících aktivit.

Workshopů se mohou zúčastnit potenciální partneři škol pro oblast povinných témat tak, aby byl naplněn jeden z hlavních cílů KAP – rozvoj funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora, marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce.

Workshopy budou koordinačně zajištěny realizačním týmem. Odborný garant bude vždy účastníkem workshopů.

Pro školy, doporučené pro tvorbu ŠAP, budou realizované samostatné workshopy a další podpůrné aktivity, a to odborným garantem KAP v rámci IPs Metodická podpora krajského akčního plánování.

 

 


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...
Strana: 1234

Kalendář