page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Pozvánka na semináře pro žadatele výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), které pořádáme ve spolupráci s MŠMT.

Vážení kolegové,

zveme Vás na semináře pro žadatele výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), které pořádáme ve spolupráci s MŠMT.

Semináře pro žadatele

Cílem výzvy bude podpořit střední školy, vyšší odborné školy a nově též školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Plánované aktivity, na něž je možné žádat prostředky,  jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále budou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Termín:

27.2.2019 od 10,00 do 13,00 v sále Zastupitelstva Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, vstup z Preslovy 10.

4.3.2019 od 10,00 do 13,00 v sále Zastupitelstva Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, vstup z Preslovy 10.

Program:

9,30 – 10,00  prezence

10.00 – 11.00 Blok I základní informace k výzvě

11.00 – 12.00 Blok II vlastnosti konkrétních šablon

12.00 – 12.30 Blok III indikátory, nastavení informačního systému,  IS KP14+  

Konzultace

 

Seminář povedou pracovníci MŠMT

K účasti na semináři se prosím přihlaste zde: https://goo.gl/forms/yHMfxv817Pe7skvs1

Poznámka: Pro samostatně zřízené domovy mládeže a internáty, které doposud neměly možnost žádat o šablony, plánuje MŠMT uspořádat speciální seminář, jehož termín je předběžně stanoven na 19. 2. 2018. To samozřejmě nevylučuje účast zástupců domovů mládeže a internátů na seminářích v krajích.

Štítky: Seminář |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář