page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Postup pro získání dotace z ITI - školství

Proces schvalování projeků z ITI je odlišný od postupu získání dotace z IROP. Do procesu jsou zapojené další subjekty.

1. Výzva Řídícího orgánu pro ITI - v případě školství se jedná o výzvu IROP

Tato výzva byla vyhlášena 29. 12. 2016. NENÍ TO VÝZVA URČENÁ PRO ŠKOLY, ALE PRO NOSITELE ITI

2. Výzva Nositele ITI - nositelem je Institut plánování rozvoje Praha

Teprve v tuto chvíli je možné zapojení žadatelů - škol. Vyhlášení je dle harmonogramu plánováno na duben 2017. Požadavkem bude předložení projektového záměru. Žádost se zatím nevyplňuje v MS2014+

3.  Představení projektového záměru v pracovní skupině

4. Vydání vyjádření Řídícího výboru ITI

5. Výzva zprostředkujícího subjektu ITI - magistrát hl. m. Prahy

Bude vyhlášena po nebo současně s výzvou nositele ITI. Obsahuje navíc kritéria pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, případně kritéria věcného hodnocení. Kompletní projektová žádost se vyplňuje v MS2014+ .

6. Hodnocení žádosti o podporu

Štítky: školy | IROP |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář