page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Co je ITI a jeho uplatnění ve školství

Integrované územní investice - ITI

Efektivní, transparentní a administrativně jednoduchý nástroj územního rozvoje, který nasměruje prostředky do klíčových problémových či rozvojových oblastí a umožní realizovat investičně náročnější strategické projekty s významným pozitivním dopadem na řešené území.

Jedná se o městský nástroj, kterým města mohou řešit svá zázemí, pro která jsou spádovým centrem. Na území České republiky bylo pro potřeby ITI vyčleněno 7 metropolitních oblastí, přičemž Praha a vymezené funkční území Středočeského kraje spadají do Pražské metropolitní oblasti.

Prioritní oblast 3 - Dostupné a kvalitní školství

Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacit a technického vybavení vzdělávacích zařízení (ZŠ, SŠ)

 

V Pražské metropolitní oblasti jsou identifikovány nedostatečné kapacity základních škol a rovněž nevyhovující a zastaralá infrastruktura školních budov (ZŠ, SŠ). Důraz by měl být kladen na funkční propojení škol s potřebami trhu práce. Kvalitně vybavené školy a motivovaní uchazeči o studium technických oborů jsou klíčem k zlepšení podmínek vzdělávacích zařízení v Pražském metropolitním regionu.

Aktivity:

  • Rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu
  • Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP

Alokace: 433 332 000 Kč

Více informací zde: http://itipraha.eu/

 

Štítky: školy | IROP |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář