page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Změna harmonogramu IROP - zrušení výzev

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu došlo ke zrušení výzev na rok 2017 pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

Dne 20. 12. 2016 byl na webových stránkách IROP zveřejněn aktualizovaný harmonogram pro rok 2017 a dokument „Změny v harmonogramu výzev IROP pro rok 2017“. V tomto dokumentu je uvedeno následující:

„V oblasti SC 2.4 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:

  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení.“

Zrušení výzvy nás překvapilo,  jednáme s MŠMT a MMR.

O zrušení výzev jsme informovali příslušené nadřízené a Regionální stálou konferenci, která přijala toto usnesení:

Usnesení č. 7-9/2017/RSK : RSK  se znepokojením přijala informaci o zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury škol z IROP v roce 2017 a schvaluje podnět pro NSK, ve kterém žádá o alokaci adekvátních finančních prostředků na uspokojení potřeb v oblasti infrastruktury škol zmapovaných ve schváleném KAP a dalších strategických dokumentech.

 

Dále vám děkujeme Vám za vyplnění Malého dotazníku k investičním záměrům.

Vzhledem ke zrušení výzvy IROP na infrastrukturu škol se jeví aktualizace Rámce pro podporu investic jako nerelevantní. My přesto dotazník zpracujeme a předložíme ke schválení jako aktualizaci Rámce pro podporu investic na březnové jednání Regionální stálé konference. Této aktualizace bude možné využít pro výzvu IROP na neformální vzdělávání, která má ukončení žádostí o podporu v dubnu. Výstupů dotazníku využijeme i při jednání s MŠMT a MMR o dalších výzvách.

O výsledcích našich jednání Vás budeme průběžně informovat.

 

Na závěr připojujeme naši argumentaci, kterou budeme používat při jednání s MŠMT a MMR o zrušení výzvy.

Důsledky zrušení výzvy:

  •          Dle dostupných informací nebudou již v tomto programovacím období vypsány žádné výzvy na podporu infrastruktury škol. Žadatelé, kteří se nepřihlásili do výzev č. 32 nebo 33 již nedostanou šanci získat investiční prostředky na stavební úpravy, vybavení škol, zajištění bezbariérovosti a další. A to přesto, výzvy v tomto programovacím období budou vypisovány minimálně ještě 3 roky. Žadatelé, kteří se nepřihlásili do výzev č. 32 a 33 nebudou mít možnost získat dotaci, přestože jim to bylo na základě harmonogramu IROP přislíbeno.
  •          Zrušení plánovaných výzev zásadně mění postupy krajského akčního plánování. V současné chvíli probíhá dotazníkové šetření s cílem aktualizovat Rámec pro podporu infrastruktury a doplnit nové relevantní záměry. Pokud ale v roce 2017 nebudou žádné výzvy pro školy a školská zařízení vypsány, aktualizace tohoto dokumentu se stává bezpředmětnou.
  •          Zdůvodnění pro zrušení plánovaných výzev, které je v dokumentu „Změny v harmonogramu výzev IROP pro rok 2017“ zveřejněno, není podle našeho názoru dostatečné. Podle našeho názoru nemůže řídící orgán měsíc po ukončení příjmu žádostí s jistotou vědět, že existuje převis KVALITNÍCH projektů z roku 2016 (v případě výzev na podporu SŠ a VOŠ), když drtivá většina projektů ještě nezačala být hodnocena. Hodnotící proces je plánován na 7 měsíců, kvalita projektů je řešena v rámci věcného hodnocení, které dle obecných pravidel přichází na řadu po 26 - 56 pracovních dnech od ukončení příjmu žádostí, které bylo 18. 11. 2016
  •          Zrušení výzvy jde i proti většinovému názoru aktérů ve vzdělávání popsanému i v dokumentaci Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje, že je nutné více podporovat investiční projekty než projekty neinvestiční. Potřeba rozvoje investic byla definována jako nejvíce důležitá i v celostátním dotazníkovém šetření a navazující Analýze potřeb škol, která je součástí KAP a zpracovával ji Národní ústav vzdělávání.
  •          Zrušení výzvy jde tedy nepochopitelně proti dokumentům Krajského akčního plánu“.

 

Štítky: školy | IROP |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář