page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Výzvy OPVVV, IROP

V této sekci stránek naleznete na jednom místě informace o plánovaných i vyhlášených výzvách týkajících se vzdělávání. Konkrétní, aktuální informace nalezenete v jednotlivých článcích.

1) Integrovaný regionální operační program - informovat vás budeme primárně o výzvách specifického cíle 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celožitovní učení.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

2) Operační programu výzkum, vývoj, vzdělávání - informovat vás budeme primárně o výzvách prioritní osy 3 - všech specifických cílů

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Postup pro získání dotace z ITI - školství

Proces schvalování projeků z ITI je odlišný od postupu získání dotace z IROP. Do procesu jsou zapojené další subjekty. V článku naleznete postup vyhlašování výzev a výběru žádostí.

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I

Dne 20.12. byla vyhlášena výzva Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ. Podávání žádostí je možné do 30.9.2017.

Strana: 12

Kalendář