page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Výzvy OPVVV, IROP

V této sekci stránek naleznete na jednom místě informace o plánovaných i vyhlášených výzvách týkajících se vzdělávání. Konkrétní, aktuální informace nalezenete v jednotlivých článcích.

1) Integrovaný regionální operační program - informovat vás budeme primárně o výzvách specifického cíle 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celožitovní učení.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Schválené Rámce pro podporu investic jsou vyvěšeny na stránkách MMR .

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury

 

2) Operační programu výzkum, vývoj, vzdělávání - informovat vás budeme primárně o výzvách prioritní osy 3 - všech specifických cílů

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Výzva IROP č. 86

Dne 30.8. 2018 byla vyhlášena výzva č. 86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Postup pro získání dotace z ITI - školství

Proces schvalování projeků z ITI je odlišný od postupu získání dotace z IROP. Do procesu jsou zapojené další subjekty. V článku naleznete postup vyhlašování výzev a výběru žádostí.

Strana: 123

Kalendář