page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference

V pondělí 24.9.2018 do 16 hodin se bude konat jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference.

Místo setkání bude v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 v místnosti č.1096 – zasedací sál zastupitelstva.

Program:

  1. Informace o činnosti realizačního týmu KAP
  2. Schválení Rámce pro podporu investic pro výzvu č.86 IROP – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
  3. Různé

Školy a školská zařízení jsme vyzvali, aby nám zaslali projekty, které chtějí podat do výzvy do 21.9. V tento den budeme souhrnnou tabulku projektů zasílat.

Informace o výzvě naleznete na:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu

nebo na http://kap-stredocesky.cz/informace/vyzvy/203.

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář