page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Pracovní skupina Vzdělávání

Dokumenty Pracovní skupiny Vzdělávání včetně zápisů z jednání jsou zveřejňovány Kanceláří Regionální stálé konference zde:

https://rsk-sk.cz/dokumenty/dokumenty-pracovnich-skupin/#C5

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍCH SKUPINÁCH RSK

Pracovní skupiny jsou zřizovány pro tematické oblasti určené pro realizaci Regionálního akčního plánu a jsou složeny z členů určených Regionální stálou konferencí, a to tak, aby v nich byli reprezentováni partneři z řad územních samosprávných celků, podnikatelských subjektů a neziskových organizací a další relevantní partneři se zaměřením na činnosti v dané tematické oblasti. Pracovní skupina má na starosti tyto činnosti:

  • vydává doporučení pro Regionální stálou konferenci týkající se realizace Regionálního akčního plánu;
  • doporučuje Regionální stálé konferenci návrhy na změnu Regionálního akčního plánu;
  • posuzuje míru dopadu věcného zaměření Regionálního akčního plánu na rozvoj území Středočeského kraje;
  • prostřednictvím svých členů sleduje přípravu strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Regionálního akčního plánu;
  • prostřednictvím svých členů se v rámci svých možností podílí na propagaci aktivit realizovaných Regionální stálou konferencí;
  • navrhuje řešení identifikovaných problémů;
  • snaží se (na základě konsensu) dojít ke zpracování souboru projektů naplňujících příslušné opatření v celém svém rozsahu;
  • plní dle potřeby další úkoly související s realizací Regionálního akčního plánu.

 

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ

Náplní činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP) pro Středočeský kraj, tj. plánu pro rozvoj středního a vyššího odborného školství v tomto kraji.

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními partnery a ve spolupráci s odborným garantem KAP.

V říjnu 2015 proběhla nominace členů do Pracovní skupiny Vzdělávání.

Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský akční plán Vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021. Hlavním výstupem projektu bude Krajský akční plán vzdělávání v roce 2018 a 2021.

Dokumenty Pracovní skupiny Vzdělávání včetně zápisů z jednání jsou zveřejňovány Kanceláří Regionální stálé konference zde:

https://rsk-sk.cz/dokumenty/dokumenty-pracovnich-skupin/#C5

 

Seznam členů nominovaných do Pracovní skupiny Vzdělávání je k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde. 

 

 


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Páté jednání Pracovní skupiny vzdělávání

2

Dne 11. 12. 2017 se konalo 5. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference Středočeského kraje. Jednání se uskutečnilo na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Třetí jednání Pracovní skupiny vzdělávání RSK

3

Ve čtvrtek 10.11. proběhlo třetí jednání Pracovní skupiny vzdělávání RSK. Byla projednána Prioritizace potřeb škol a návrh Krajského akčního plánu vzdělávání a aktuální otázky tvorby KAP a MAP.

Strana: 1

Kalendář