page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

PS pro rovné příležitosti bude jednat 17.4.

Vážení kolegové,

zveme Vás na druhé jednání  pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve středu 17. 4. 2019 na KÚ v místnosti 3072 od 14 do 17 hodin.

odkazuji na  zápis z jednání pracovních týmů http://kap-stredocesky.cz/informace/minitymy/240 , které se uskutečnily od ledna do března,  jednání se účastnili členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti podle zájmu o dané oblasti:

•             Spolupráce školy, rodiny, OSPOD, se zřizovatelem, s obcí…

•             Asistenti pedagoga, vedení hodin s asistenty, práce s dětmi s podporou …

•             Poradenství, školní poradenské pracoviště, spolupráce se školou, diagnostika, doporučení poradny…

•             Podpora nadaných

Výstupem všech  jednání by měla být zpracovaná Školská inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK).   Do srpna by měl být materiál zpracován k připomínkování (na webovkách, poradě ředitelů, minitýmech, odborném týmu…). Do října finální verze, následně předložena k diskusi, listopad –  prosinec schválení v PS, RSK, NIDV, MŠMT.

Další podklady k jednání jsou zde: http://kap-stredocesky.cz/informace/minitymy/226

Na středečním jednání bychom měli shrnout diskusi z pracovních skupin a diskutovat oblast rovných příležitostí podle metodiky.

 

Témata k diskusi:

 • Co může udělat škola, kraj, stát pro zvýšení úrovně rovných příležitostí ve vzdělávání
 • Vaše zkušenosti
 • Sociální fondy škol, obcí, kraje
 • Stipendia
 • Učební a další pomůcky hrazené rodiči
 • Řešení plateb za exkurse, výlety, školy v přírodě, kursy…
 • Problematika výběrových a zbytkových škol
 • Speciální a „praktické“  školství
 • Vyloučené lokality a školy v nich
 • Volnočasové aktivity – platby, cílené akce, nízkoprahové kluby…
 • Doprava do škol
 • Muzea a další místa zdarma….
 • Statistická a další data jako podpora rozhodování

Těšíme se na setkání s Vámi

Štítky: workshop |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář