page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Minitým inkluze - zápis a prezentace z jednání minitýmu inkluze projektu KAP

Přiložené soubory

formát souboru Návrh ŠIKK únor 2018 Návrh Školské inkluzivní koncepce kraje. Jde o materiál na základě něh...
formát souboru Zápis z minitýmu 12.12.2018 Zápis z jednání minitymu inkluze projektu KAP, které se konalo 12. 12....
formát souboru Prezentace minitým inkluze 12. 12. 2018 Prezentace z jednání minitýmu inkluze projektu KAP, které se konalo 12...
formát souboru Metodika rovných příležitostí Metodika rovných příležitostí, vydaná MŠMT
formát souboru Kodex školy, příloha metodiky rovných příleži Kodex školy, příloha metodiky rovných příležitostí, vydané MŠMT

V příloze naleznete zápis a prezentaci z jednání minitýmu inkluze projektu KAP vzdělávání, které proběhlo na KÚSK dne 12. 12. 2018.

V příloze je dále materiál k připomínkování Koncept ŠIKK (prosíme o připomínkování, náměty a návrhy - v rámci těchto webových stránek nebo na mail schneider@kr-s.cz).

 Dále v příloze naleznete Metodiku rovných příležitostí (včetně kodexu školy), kterou vydalo MŠMT.

Na jednání byla z Minitýmu pro inkluzi ustavena Pracovní skupina pro rovné příležitosti, podle metodiky MŠMT.

V dalším období se členové pracovní skupiny sejdou takto:

Jednání se zúčastní členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti podle zájmu o danou oblast. Realizační tým prosí o kontakt na odborníky či zdatné praktiky z jednotlivých oblastí s možností přizvání ke spolupráci.

 • Oblast Spolupráce školy, rodiny, OSPOD, se zřizovatelem, s obcí…

  Středa 6. 2. 2019 – místnost 1088 KÚ – 14 – 17 hod.

   

 • Oblast Asistenti pedagoga, vedení hodin s asistenty, práce s dětmi s podporou …

  Středa 20. 2. 2019 – místnost 1088 KÚ – 14 – 17 hod.

   

 • Oblast Poradenství, školní poradenské pracoviště, spolupráce se školou, diagnostika, doporučení poradny…

  Středa 6. 3. 2019 – místnost 1088 KÚ – 14 – 17 hod.

   

 • Oblast Podpora nadaných

  Středa 20. 3. 2019 – místnost 1088 KÚ – 14 – 17 hod.

   

 • Další jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti bude ve středu 17. 4. 2019 na KÚ v místnosti 3072 od 14 do 17 hodin.

 

 

 

Štítky: Minitýmy | Zápisy |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář