page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Pozvánka na jednání minitýmů Inkluze projektu KAP vzdělávání ve středu 12. prosince 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na jednání minitýmu Inkluze projektu KAP vzdělávání, které se bude konat ve středu 12. prosince 2018 od 15 do 17 hodin, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, místnost č. 3072.

Program

Aktivity projektu v uplynulém období a výhled do dalšího kalendářního roku

Informace o výzvách IROP a Rámce pro podporu investic

Informace o projektu Implementace KAP

Příprava zpracovávání dokumentu KAP II

Transformace minitýmu inkluze na pracovní skupinu pro rovné příležitosti

Informace o metodice MŠMT k rovným příležitostem ve vzdělávání

Tvorba Školské inkluzivní koncepce kraje

 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku se zpětnou vazbou Vaší účasti a vašeho zájmu pokračovat v práci minitýmu i v dalších letech, případně s nominací jiných kolegů:

https://goo.gl/forms/hXHPkCnHQYOtvVxH2

 

Zároveň přikládáme pozvánky na dvě naše nejbližší akce, jichž se můžete zúčastnit:

Konference Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

http://kap-stredocesky.cz/informace/workshopy/209

Kavárny nejen pro asistenty pedagoga

http://kap-stredocesky.cz/informace/akce-a-projekty/208

 

Děkuji za spolupráci

Štítky: Minitýmy |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář