page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Pozvánka na jednání minitýmů projektu KAP vzdělávání v úterý 11. prosince 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na jednání minitýmů projektu KAP vzdělávání, které se bude konat v úterý 11.  prosince 2018 od 15 do 17 hodin, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11, místnost č. 3072.

Program

Aktivity projektu v uplynulém období a výhled do dalšího kalendářního roku

Informace o výzvách IROP a Rámce pro podporu investic

Informace o projektu Implementace KAP

Příprava zpracovávání dokumentu KAP II

Zkušenosti z pořádání soutěží a akcí škol v oblasti polytechnického vzdělávání a výchově k podnikavosti, návrhy a náměty na pokračování finanční podpory z projektu

 

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku se zpětnou vazbou Vaší účasti a vašeho zájmu pokračovat v práci minitýmu i v dalších letech, případně s nominací jiných kolegů:

https://goo.gl/forms/Nu90iqo9w9bqMjf83

 

Zároveň přikládáme pozvánky na dvě naše nejbližší akce, jichž se můžete zúčastnit:

Konference Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

http://kap-stredocesky.cz/informace/workshopy/209

Kavárny nejen pro asistenty pedagoga

http://kap-stredocesky.cz/informace/akce-a-projekty/208

 

Děkuji za spolupráci.

Štítky: Minitýmy |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář