page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Minitýmy

fotografie ke článku - prace-management (1).jpg

Přiložené soubory

OBNOVEVNÍ PRÁCE MINITÝMŮ

V projektu KAP bylo v minulosti vytvořeno 5 odborných minitýmů:

A. Spolupráce se ZŠ, MŠ, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání;

B. Odborné vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli;

C. Inkluze, absolventi, trh práce byl koncem roku 2018 transformován na pracovní skupinu Rovné příležitosti;

D. Infrastruktura;

E. Gramotnosti, mládež, sport.

Skupinu Rovné příležitosti jsme restartovali a aktualizovali na dvě odborné skupiny a) Podpora dětí s OMJ a SOCKUL b) Podpora talentu u dětí. Setkání proběhla 10. 3. 2021 za pomoci VISK, online formou, ve dvou časech, zúčastnilo se celkem 9 členů, někteří se zapojili v obou skupinách. Z prvního setkání máme dobrý pocit, vítáme další zájemce, kteří by měli k tématům co říci, druhou schůzku plánujeme v dubnu. Další tým plánujeme oživit v květnu.

 

Minitýmy

A - Spolupráce se ZŠ, MŠ, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání v MŠ a ZŠ

 • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a pro oblast iniciativy a kreativity také pro MŠ;
 • podpora polytechnického vzdělávání  v MŠ a ZŠ (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání),
 • rozvoj kariérového poradenství;

B - Odborné vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli

 • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
 • rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje;

C - Inkluze, absolventi, trh práce, prevence, rovné příležitosti - minitým byl k 12.12.2018 transformován ve Skupinu pro rovné příležitosti

 • podpora inkluze – plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, dále přechody žáků ze ZŠ na SŠ, setrvání v SŠ, přechod na VOŠ/VŠ,
 • rovné příležitosti,
 • trh práce, a to především pro marginalizované skupiny (např. Romy),
 • rovné příležitosti

D - Infrastruktura a polytechnické vzdělávání ve SŠ a VOŠ

 • Infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, podpora center odborného vzdělávání, podpora celoživotního učení, podpora neformálního a zájmového vzdělávání).
 • podpora polytechnického vzdělávání ve SŠ a VOŠ (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání),

E - Gramotnosti, mládež, sport

 • rozvoj výuky cizích jazyků;
 • ICT kompetence;
 • čtenářská a matematická gramotnost;
 • další témata důležitá pro území/školy

Seznam členů Minitýmů jednotlivých intervencí naleznete v přiloženém dokumentu.

Štítky: Minitýmy |

Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...
Strana: 123

Kalendář