page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Projektové dny a dny otevřených dveří Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno

fotografie ke článku - 20190109_090730.jpg fotografie ke článku - 20190109_085634.jpg fotografie ke článku - 20190109_090255.jpg fotografie ke článku - 98A98D3C-CF45-4412-82C6-4D508FA551CD.jpeg

V roce 2013 se naše škola zapojila do projektu CPTO, v srpnu 2018 skončila udržitelnost tohoto projektu. Rozhodně jsme chtěli, aby výborně vybavené laboratoře, učebny informačních technologií a ostatní odborné učebny byly přístupny nejen našim žákům. Proto jsme pro školní rok 2018/2019 připravili pro žáky základních škol projektové dny.  Projektové dny jsou naplánovány na středy v každém měsíci a obsah projektových dnů lze zařadit do výuky ZŠ předmětů fyzika, chemie, přírodopis, IT, pracovní činnosti (obsah projektových dnů – viz příloha).

Zájemci z řad žáků jsou rozděleni do skupin a zapojeni do výuky vybraných činností, naši žáci se ujímají role asistentů (styl žáci učí žáky).

Od října 2018 projevili zájem o tuto nabídku učitelé a žáci ZŠ Pchery a ZŠ Velvary – celkem 65 žáků a individuální výuku si zkusilo 9 jednotlivců.

V prosinci jsme navázali spolupráci s Mgr. Ivou Dubravskou, vedoucí projektu MAP II v Kladně.

V rámci této spolupráce budou realizovány od 9. ledna do 20. února celkem čtyři projektové dny. Zapojí se celkem 6 ZŠ a výuku přírodovědných předmětů, programování 3 D a být geodetem si vyzkouší cca 150 žáků. 

Věříme, že těmito aktivitami podpoříme zájem o technické vzdělávání.

Projektový den začíná vždy v 8.50 hod a trvá 3 resp. 4 vyučovací hodiny

3hodinový blok je určen pro zájemce o obor Technické lyceum

4hodinový blok je určen pro zájemce o obor Stavebnictví

Projektového dne se mohou účastnit celé třídy (doprovod učitel) nebo jednotlivci (doprovod rodiče). Žáci budou zapojeni do výuky.

Při větším počtu budou zájemci rozděleni do 2 skupin

Vybraný termín zarezervujte na emailové adrese  skola@sosik.cz.

V případě obsazení termínů je možno dohodnout jiný termín.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Projektové dny a dny otevřených dveří

 

Datum

Téma projektového dne

26.9.2018

středa

Den otevřených dveří pro zájemce a rodiče – informace o všech oborech (15.00 – 17.00)

3.10.2018

středa

Stavební laboratoře – prohlídka stavebních laboratoří a stavebního dvoru, ukázky zkoušek

Modelová učebna – zájemci si postaví vlastní model ze stavebnice PASCO

Projektování 3D  - zájemci si vyzkouší v CAD systému 3D návrh vlastního domu

Geodézie – geodetem na pár hodin

17.10.2018

středa

Modelová učebna – fyzikální a chemické ukázky, práce s tablety

Chemická laboratoř – ukázka základních chemických pokusů

Biologická laboratoř – zájemci si prohlédnou svět pod mikroskopem

31.10.2018

středa

Stavební laboratoře – prohlídka stavebních laboratoří a stavebního dvoru, ukázky zkoušek

Modelová učebna – zájemci si postaví vlastní model ze stavebnice PASCO

Projektování 3D  - zájemci si vyzkouší v CAD systému 3D návrh vlastního domu

Geodézie - geodetem na pár hodin

31.10.2018

středa

Den otevřených dveří pro zájemce a rodiče – informace o všech oborech (15.00 – 17.00)

14.11.2018

středa

Modelová učebna – fyzikální a chemické ukázky, práce s tablety

Chemická laboratoř – ukázka základních chemických pokusů

Biologická laboratoř – zájemci si prohlédnou svět pod mikroskopem

24.11.2018

sobota

Den otevřených dveří pro zájemce a rodiče – informace o všech oborech (8.00 – 12.00)

Den stavitelství a architektury

28.11.2018

středa

Stavební laboratoře – prohlídka stavebních laboratoří a stavebního dvoru, ukázky zkoušek

Modelová učebna – zájemci si postaví vlastní model ze stavebnice PASCO

Projektování 3D  - zájemci si vyzkouší v CAD systému 3D návrh vlastního domu

Geodézie - geodetem na pár hodin

12.12.2018

středa

Modelová učebna – fyzikální a chemické ukázky, práce s tablety

Chemická laboratoř – ukázka základních chemických pokusů

Biologická laboratoř – zájemci si prohlédnou svět pod mikroskopem

12.12.2018

středa

Den otevřených dveří pro zájemce a rodiče – informace o všech oborech (15.00 – 17.00)

9.1.2019

středa

Stavební laboratoře – prohlídka stavebních laboratoří a stavebního dvoru, ukázky zkoušek

Modelová učebna – zájemci si postaví vlastní model ze stavebnice PASCO

Projektování 3D  - zájemci si vyzkouší v CAD systému 3D návrh vlastního domu

Geodézie - geodetem na pár hodin

30.1.2019

středa

Den otevřených dveří pro zájemce a rodiče – informace o všech oborech (15.00 – 17.00)

23.1.2019

středa

Modelová učebna – fyzikální a chemické ukázky, práce s tablety

Chemická laboratoř – ukázka základních chemických pokusů

Biologická laboratoř – zájemci si prohlédnou svět pod mikroskopem

6.2.2019

středa

Stavební laboratoře – prohlídka stavebních laboratoří a stavebního dvoru, ukázky zkoušek

Modelová učebna – zájemci si postaví vlastní model ze stavebnice PASCO

Projektování 3D  - zájemci si vyzkouší v CAD systému 3D návrh vlastního domu

Geodézie - geodetem na pár hodin

20.2.2019

středa

Modelová učebna – fyzikální a chemické ukázky, práce s tablety

Chemická laboratoř – ukázka základních chemických pokusů

Biologická laboratoř – zájemci si prohlédnou svět pod mikroskopem

20.2.2019

středa

Den otevřených dveří pro zájemce a rodiče – informace o všech oborech (15.00 – 17.00)

Štítky: školy | MAP |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář