page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Místní akční plány

Přiložené soubory

formát souboru Řídící výbor MAP Aktualizovaný seznam zástupců Středočeského kraje pro MAP od 8/2021

MAP je Místní akční plán vzdělávání, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
  • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
  • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. Vymezení hranice pro realizaci MAP potvrdí Regionální stálá konference.

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

V řídících výborech MAP jsou i členové za KAP a Středočeský kraj. Seznam těchto členů je v přiloženém dokumentu.

Finální dokumentaci týkající se MAP naleznete na odkazu:

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP

 

Metodickým orgánem při tvorbě místních akčních plánů je Národní institut dalšího vzdělávání. Informace o tvorbě MAP naleznete zde:

https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/267-strategicke-rizeni-a-planovani-veskolach-a-v-uzemich/493-o-projektu

 

 

Štítky: MAP |

Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Členové ŘV MAP od 10. 9. 2019

V souvislosti s personálními změnami v projektu KAP dochází ke změně zástupců projektu KAP v Řídících výborech MAP.

Strana: 1

Kalendář