page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Místní akční plány

Přiložené soubory

formát souboru mapa MAS Mapa území Místních akčních skupin ve Středočeském kraji.
formát souboru MAP realizátoři ve Středočeském kraji Seznam zpracovatelů MAP ve Středočeském kraji
formát souboru Členové ŘV MAP za KAP a kraj od 22.1.2018 Členové ŘV MAP za KAP a kraj od 22.1.2018. Rada Středočeského kraje sc...
formát souboru Členové ŘV MAP od 1.9.2018 Členové ŘV MAP od 1.9.2018

MAP je Místní akční plán vzdělávání, je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
  • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole.
  • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, a zlepšení spolupráce s rodiči.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je tedy vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. Vymezení hranice pro realizaci MAP potvrdí Regionální stálá konference.

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery.

V řídících výborech MAP jsou i členové za KAP a Středočeský kraj. Seznam těchto členů je v přiloženém dokumentu.

Finální dokumentaci týkající se MAP naleznete na odkazu:

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP

 

Metodickým orgánem při tvorbě místních akčních plánů je Národní institut dalšího vzdělávání. Informace o tvorbě MAP naleznete zde:

https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/267-strategicke-rizeni-a-planovani-veskolach-a-v-uzemich/493-o-projektu

 

 

Štítky: MAP |

Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Členové ŘV MAP od 10. 9. 2019

V souvislosti s personálními změnami v projektu KAP dochází ke změně zástupců projektu KAP v Řídících výborech MAP.

Strana: 1

Kalendář