page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Krajský akční plán II

Tvorba Krajského akčního plánu II (KAP II) navazuje na KAP I .

Právě probíhají práce na  analýze potřeb v území a analýze potřeb ve školách. Na základě těchto analýz  bude provedena prioritizace potřeb a  stanovení cílů rozvoje škol. V závěru bude zpracován výstup v podobě Krajského akčního plánu - druhá  verze. Dokončení návrhu k diskusi předpokládáme v srpnu 2019, schválení na úrovni kraje a MŠMT do konce roku 2019.

Kompletní dokumentace KAP II bude obsahovat:

  • Analýza potřeb v území
  • Analýza potřeb na školách (zpracována NÚV)
  • Prioritizace potřeb
  • Rámec pro podporu infrastruktury
  • Návrh řešení - Krajský akční plán
  • Evaluační zpráva KAP I
  • Školská inkluzivní koncepce kraje

Na této stránce bude od dubna 2019 otevřena diskuse k jednotlivým částem KAP II.

 

Kalendář