page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Rámec pro podporu investic - dodatek

Přiložené soubory

Rámec pro podporu investic byl zpracován podle metodiky vydané Národním ústavem pro vzdělávání. Problematika určování souladu s kompetencemi - „křížkování“  - nebyla dle našeho názoru dostatečně přesně v této metodice popsána a byla do ní zařazena až dodatečně. K jistému zpřesnění došlo až při vyhlášení výzvy (především příloha č.10 – seznam přírodovědných, technických a řemeslných oborů). V první fázi jsme posuzovali projekty podle věcného zaměření a ne podle seznamu oborů, který je součástí přílohy č.10. Takto zpracovaný Rámec schválila RSK v červnu 2016 a byl odeslán na MMR.

Na základě vzájemných jednání s MŠMT a MMR jsme přepracovali Rámec pro podporu investic a uvedli jsme jej do souladu s Přílohou č. 10 Výzvy č. 32 IROP.

Po ústní konzultaci s pracovníky MŠMT a na základě nově vydané metodiky MŠMT jsme takto opravený Rámec nechali v září schválit v RSK a kancelář RSK ji v těchto dnech zasílá na MŠMT. MŠMT jej následně zašle na MMR. Zároveň na MŠMT zasíláme komentář a zdůvodnění vydání dodatku (viz příloha).

Na základě vzájemných jednání s MŠMT a MMR a nově vydané metodiky oprav administrativních chyb jsme přepracovali Rámec pro podporu investic a uvedli jsme jej do souladu s Přílohou č. 10 Výzvy č. 32 IROP resp. vypracovali jsme dodatek Rámce.

V přiloženém dokumentu naleznete finální verzi seznamu projektů.

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář