page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

RSK schválila Rámec investic pro IROP 2016

Přiložené soubory

formát souboru Zásobník projektů KAP Rámec investic IROP
formát souboru Postup výběru projektů do Rámce investic Postup výběru projektů do Rámce investic
formát souboru Analýza potřeb území Finální verze Analýzy potřeb v území
formát souboru Rámec pro podporu investic Finální podoba Rámce pro podporu investic. Bude předám MMR pro hodnoce...

 

29.6. 2016 schválila Regionální stálá konference tři zásadní materiály projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje. (Viz příložené dokumenty)

Stav středočeského školství s možnými výhledy do dalšího období popisuje Analýza potřeb území.

RSK schválila i Rámec investic pro IROP 2016. Školy mohou projekty z tohoto seznamu přihlásit do výzvy IROP v roce 2016. Jde o projekty ze Zásobníku projektů, které splňují požadavky výzvy IROP, budou ukončeny do konce roku 2018 a mají požadovaný stupeň připravenosti – zpracovaný alespoň projektový záměr. Podrobný postup tvorby seznamu uvádíme v příložených dokumentech.  Tento dokument je stěžejní pro podávání žádostí do IROP.

Zásobník projektů KAP uvádí projekty, které odpovídají cílům kraje a ředitelé škol je vyplnili v prosinci 2015 do dotazníku NÚV. Z tohoto zásobníku budou vybírány projekty pro jednotlivé podpory. V rámci projektu KAP a analýzy potřeb škol – zpracovávání školních akčních plánů a plánů aktivit škol, bude tento zásobník v druhé polovině roku 2016 aktualizován.

Školy  by měly dále připravovat žádosti o podporu z IROP se svými zřizovateli.

Na projektech, které nebyly vybrány do tohoto seznamu mohou školy dále pracovat tak, aby byly připraveny pro další výzvu IROP, která se předpokládá na jaře roku 2017.

 

Regionální stálá konference dále vyjádřila  nesouhlas s nepodporováním škol zřízených podle par. 16 odst. 9 Školského zákona v rámci výzev programového období 2014-2020. Cílené nepodporování těchto škol a jejich označování za diskriminující považuje RSK za nespravedlivé. O této věci budeme jednat s MŠMT i MMR a lze předpokládat otevření dalších výzev i pro tyto školy. Tyto školy však musí být zapojeny do Krajského akčního plánu (střední školy)  nebo Místního akčního plánu (základní školy).

 

V další etapě Krajského akčního plánování vzdělávání se zaměříme na potřeby škol, vypracovávání školních akčních plánů a plánů aktivit škol. Krajský akční plán by měl být schválen do konce roku 2016.

V nejbližší době budeme ve spolupráci s Odborným garantem NÚV Mgr. Havlíkem informovat o dalším postupu a o celém projektu budeme jednat i na workshopu ředitelů škol a poradě ředitelů škol pravděpodobně 22. – 23.9. (střední školy zřizované krajem) a 26. – 27.9. (střední školy ostatních zřizovatelů, základní školy zřizované krajem,  ZUŠ, DDM…) v Nesuchyni u Rakovníka.

 

 

Štítky: školy | IROP |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář