page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Prioritizace potřeb

Přiložené soubory

formát souboru Prioritizace potřeb Finální verze prioritizace potřeb.

Realizace a financování rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení probíhá v projektech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) , v návaznosti na výzvy IROP a podmínky v těchto výzvách.

IROP je operační program MMR, ale při schvalování projektových žádostí zohledňuje stanovisko zástupců příslušného kraje. Projekty, které nebyly v souladu s KAP, nebylo možné z výzev podpořit. Pracovní skupina pro vzdělávání ve spolupráci s realizačním týmem KAP a s odborným garantem připravila podklad, kterým je rámec pro investice do infrastruktury, vč. určité prioritizace. 

Na znění Rámce pro podporu investic včetně vypracovaného seznamu akcí a přidělenému stupni priority se podílel Minitým D. První jednání minitýmu proběhlo v květnu 2016.

Podkladem pro rámec infrastruktury byly výstupy z dotazníkového šetření, který prováděl NÚV. Data o investičních akcích obdrželi zástupci Odboru školství, mládeže a sportu v únoru 2016.

Rámec pro podporu infrastruktury byl hotový v červnu 2016, kdy ho schválila RSK. Díky tomu bylo možné se zapojit do výzvy IROP na podporu infrastruktury SŠ a VOŠ, která byla otevřena žádostem v období květen - listopad 2016.

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář