page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Analýza potřeb v území

Přiložené soubory

formát souboru Analýza potřeb území Finální verze Analýzy potřeb v území

Analýza potřeb v území je jedním z klíčových dokumentů, ze kterých vychází samotný Krajský akční plán. Na jeho zpracování se podílel celý realizační tým, odborný tým, členové minitýmů i Pracovní skupina vzdělávání. Vše probíhalo pod metodickým vedením odborného garanta metodické podpory KAP. Analýza potřeb Středočeského kraje probíhala od března 2016.

Předmětem analýzy potřeb v území je vývoj vzdělávání a trhu práce v širším kontextu. Nejedná se primárně o analýzu spojenou se šetřeními v terénu, ale o analýzu klíčových krajských dokumentů a dalších zdrojů. Hledá globální i dílčí problémy v oblasti vzdělávání a trhu práce, analyzuje jejich příčiny, stanovuje cíle a navrhuje žádoucí změny, které by k cílům měly vést.

Finální verze byla schválena RSK dne 29.6.2016 i Pracovní skupinou vzdělávání dne 15.6. 2016

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář