page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Analýza potřeb škol Středočeského kraje

Přiložené soubory

formát souboru Analýza potřeb škol Výstupy z dotazníkového šetření na školách

Analýza potřeb škol Středočeského kraje probíhala od listopadu 2015, kdy započalo dotazníkové šetření. Na zpracování se podílel primárně odborný garant metodické podpory KAP, národní ústav pro vzdělávání, realizační tým a další aktéři v území.

Analýza potřeb ve školách má dvě podoby. První část je dotazníkové šetření. Druhou rovinu představují plány aktivit a školním akční plány - této problematice se věnujeme v etapě "Stanovení cílů rozvoje škol".

VÝSTUP AKTIVITY zpracovávaný odborným garantem KAP:

Analýza potřeb každé střední a vyšší odborné školy (včetně škol soukromých a církevních) v kraji v podobě výstupů z dotazníků zpracovaných do agregovaných dat u oblasti neinvestiční, do konkrétních dat v podobě záměrů u oblasti investiční.

Tyto výstupy a priority byli prostřednictvím odborného garanta předány realizačnímu týmu, který tyto závěry zpracoval a postoupil do další aktivity "Prioritizace potřeb".

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář