page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Krajský akční plán I

Přiložené soubory

formát souboru Analýza potřeb území Finální verze Analýzy potřeb v území
formát souboru Prioritizace potřeb Finální verze prioritizace potřeb.
formát souboru Návrh řešení KAP Návrh řešení KAP - finální verze
formát souboru Analýza potřeb ve školách Dokument "Analýza potřeb ve školách" zpracoval NÚV na základ...
formát souboru Analýza potřeb území Analýza potřeb území - word
formát souboru Prioritizace potřeb Prioritizace potřeb - word
formát souboru Návrh řešení KAP Návrh řešení KAP - word
formát souboru Rámec pro podporu infrastruktury Finální verze 13.12.2017

Tvorba Krajského akčního plánu začala budováním kapacit, následně probíhala analýza potřeb v území a analýza potřeb ve školách. Na základě zjištění byla provedena prioritizace potřeb, investičních i neinvestičních. Nyní probíhá proces zpracování školních akčních plánů - stanovení cílů rozvoje škol. V závěru byl zpracován výstup v podobě Krajského akčního plánu - první verze 2017.

Kompletní dokumentace KAP 1 obsahuje:

  • Analýza potřeb v území
  • Analýza potřeb na školách (zpracována NÚV)
  • Prioritizace potřeb
  • Rámec pro podporu infrastruktury
  • Návrh řešení - Krajský akční plán

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje - první verze  byl schválen 18.1.2017 Regionální stálou konferencí a 24.2.2017 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktuální znění Rámce pro podporu infrastruktury jsou zveřejňovány na stránkách MMR - územní dimenze:

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury

V roce 2019 se začne proces aktivit opakovat, proběhne aktualizace šetření a bude zpracován Krajský akční plán - druhá verze.


Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Zpracování KAP 1

Postup zpracování Krajského akčního planu vzdělávání Středočeského kraje.

Strana: 12

Kalendář