page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

I KAP

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_16_034 – Projekt Implementace krajských akčních plánů I. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl napsán projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Jedná se o dvouletý projekt, jehož fyzická realizace byla zahájena 1. 4. 2018 s předpokládaným datem ukončení 31. 3. 2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činní 145 586 510,47 Kč.

V projektu dochází k propojení řady témat, která byla dosud řešena především samostatně. Jeho inovativnost tak spočívá v systémovosti řešení. Projekt je koncipován se zaměřením na podporu pedagogických pracovníků formou seminářů, síťování a workshopů. Důraz je také kladen na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory. Dojde také k pilotnímu testování nových nástrojů včetně jejich vyhodnocení. Hlavním cílem je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, kterými jsou:

 • Čtenářská a matematická gramotnost žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ
 • ICT kompetence a rozvoj výuky cizích jazyků
 • Polytechnické vzdělávání
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Podpora škol jako Center celoživotního učení
 • Kariérové poradenství

Na realizaci těchto aktivit se podílí 20 partnerů s finančním příspěvkem (partner uzavřel s příjemcem partnerskou smlouvu a získal partnerský rozpočet) 28 spolupracujících partnerů (škola, která se podílí na realizaci vybraných aktivit projektu, ale neuzavřela partnerskou smlouvu, ani neobdržela vlastní podíl z dotace. Získá pouze nově pořízené ICT vybavení).

Partner s finančním příspěvkem:

 • Středočeský Kraj
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice
 • Sportovní gymnázium, Kladno
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
 • Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný
 • Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát
 • Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice
 • Gymnázium Příbram
 • Gymnázium Hostivice
 • Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda
 • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav
 • Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II
 • Střední odborná škol a Střední odborné učiliště, Nymburk
 • Krajská hospodářská komora Střední Čechy
 • VUPI - Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
 • Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracující partner:

 • Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
 • Střední odborné učiliště, Hubálov 17
 • Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
 • Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
 • Střední škola designu a řemesel, Kladno, příspěvková organizace, U Hvězdy 2279
 • Gymnázium, Kladno, nám.E.Beneše 1573
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
 • Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
 • Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222
 • Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem SJZ, Beroun, U Stadionu 486
 • Střední odborné učiliště, Hluboš 178
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
 • Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
 • Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
 • Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220
 • Střední odborná škola Čelákovice s.r.o.
 • Gymnázium, Říčany, Komenského nám. 1/1280
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1
 • Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
 • Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
 • VOŠ, SPŠ a JŠ s pr. st. jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
 • Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162
 • Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.
 • SZŠ a VOŠZ, Kolín, Karoliny Světlé 135
 • Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534
 • EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií

 

Pro bližší informace se obracejte na projektovou manažerku Ing. Jolanu Blažíčkovou, MBA.
tel.: 257 280 491
e-mail: blazickova@kr-s.cz

                                                                                                                                                        Spolu to zvládneme .

Štítky: IKAP |

Články:

Seřadit podle:
Fitrovat podle štítku:


Načítám data...
Načítání...

Festival virtuální reality

1

V rámci projektu IKAP pořádá Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. a Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno, Jana Palacha 1840, 272 01, Kladno Festival virtuální reality, který se bude konat v prostorách školy ve čtvrtek 21.3. 2019 od 9:00.

Workshop “Podnikni to!”

1

Workshop "Podnikni to!" Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání“

Strana: 1

Kalendář