page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Jesenické putování

fotografie ke článku - DSC_0507.jpg fotografie ke článku - DSC_0528.jpg fotografie ke článku - DSC_0568.jpg fotografie ke článku - DSC_0645.jpg

V Jesenici u Rakovníka se šestým rokem soutěžilo

Jesenického putování se účastní každým rokem vyšší počet soutěžících ze středních škol, základních škol a dalších zařízení pro klienty se speciálními potřebami. V roce 2019
se celkový počet účastníků vyšplhal na počet 103 soutěžících.

„Jesenické putování“ je název přírodovědné soutěže zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání. V červnu 2019 soutěžili žáci škol z Rakovníka, Berouna, Kladna
a Jesenice v oblasti přírodovědných, turistických a obratnostních disciplín. Cílem soutěže je prohlubovat u žáků vědomosti, dovednosti ve jmenovaných oblastech, a hlavně posilovat vztah k životnímu prostředí člověka.

Na přípravě soutěže se podílela celá základní a střední škola ZŠ a PrŠ Jesenice. Trasa byla dlouhá asi 3, 5 km a vedla lesem kolem jesenických rybníků. Tříčlenné až pětičlenné hlídky postupovaly od stanoviště ke stanovišti s tématy:

 •  turistické značky,
 •  základy táboření,
 •  běžní zástupci ptactva v ČR, pták roku 2019,
 •  byliny na louce a poli,
 •  první pomoc v přírodě,
 •  léčivé rostliny kolem nás,
 •  přírodní společenství les,
 •  běžní zástupci savců v ČR,
 •  test obratnosti,
 •  ochrana přírody, odpadové hospodářství,
 •  dřeviny v ČR,
 •  běžní zástupci ryb a plazů v ČR.

   

  Plnily úkoly a výsledky (body) se zaznamenávaly do soutěžních karet. Umístění bylo určeno sečtením bodů a porovnáním výsledných časů jednotlivých hlídek. Po úvodním krátkém deštíku panovalo po celý den soutěže krásné letní počasí, výtečná nálada a nadšení

  všech účastníků.

   


  Vyhodnocení proběhlo v šesti kategoriích:

  • kategorie - žáci ZŠ (1. – 5. ročník)
  • kategorie - žáci ZŠ (6. – 9. ročník)
  • kategorie - žáci ZŠS (1. – 5. ročník)
  • kategorie - žáci ZŠS (6. – 10. ročník)
  • kategorie - žáci PrŠ
  • kategorie ostatních zařízení – dětské domovy, sociální zařízení apod.

Velice pěkné výsledky podali žáci všech zúčastněných škol. Výsledky:

kategorie - žáci ZŠ (1. – 5. ročník)

1. Korálek Kladno

2. Korálek Kladno

3. ZŠ a PrŠ Jesenice

kategorie - žáci ZŠ (6. – 9. ročník)

1. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

2. ZŠ a PrŠ Jesenice

3. ZŠ a PrŠ Jesenice

kategorie - žáci ZŠS (1. – 5. ročník)

1. ZŠ a PrŠ Jesenice

2. Korálek Kladno

kategorie - žáci ZŠS (6. – 10. ročník)

1. ZŠ a PrŠ Jesenice

2. Korálek Kladno

3. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

kategorie - žáci PrŠ

1. ZŠ a PrŠ Jesenice

2. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

3. ISŠ Jesenice

kategorie ostatních zařízení – dětské domovy, sociální zařízení apod.

1. Krajánek Jesenice

2. Krajánek Jesenice

            V soutěži se nám daří propojit spolupráci nejenom mezi školami, ale také mezi subjekty, které soutěž finančně a organizačně podporují a zaštiťují. Jedná se o KAP Středočeský kraj, MŠMT, Město Jesenice, Lesy ČR s.r.o., Domov Krajánek Jesenice, FC Jesenice a ČČK Rakovník. Jejich přičiněním jsme získali kvalitní a bezpečné zázemí pro zahájení i ukončení soutěže, finanční prostředky na zajištění materiálu na stanoviště, odměn pro soutěžící, zajištění pitného režimu a stravy, v některých případech na financování dopravy a materiál na vyplnění volného času soutěžících před a po startu.

Potěšující byla účast pana ředitele rakovnické školy Mgr. Bc. Ludvíka Vožeha, MPA , PaedDr. Mgr. Pavla Schneidera, vedoucího projektu Krajský akční plán vzdělávání. Akce byla podpořena z projektu EU OP VVV Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.ž plánujeme další ročník a doufáme, že všichni pomocníci i soutěžící se k nám budou opět těšit.

                                   Za organizační tým Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Štítky: školy | Soutěže |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář