page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Zábavná maturita na Gymnáziu Rakovník

fotografie ke článku - GJW_Rakovnik_1.jpg fotografie ke článku - GJW_Rakovnik_2.jpg fotografie ke článku - GJW_Rakovnik_3.jpg fotografie ke článku - GJW_Rakovnik_4.jpg fotografie ke článku - GJW_Rakovnik_5.jpg

I na Gymnáziu Z. Wintera v Rakovníku proběhly v červnu 2019 dvě hodiny zábavné maturity. 

Pro svoji hodinu ZÁBAVNÁ MATURITA jsem zvolila hodinu literatury. Během ní jsem použila následující metody: v úvodu proběhl BRAINSTORMING na téma viktoriánského období britské literatury. Dále skupinová práce s připravenými materiály HANDOUTY (připravené podklady). Další aktivitou bylo čtení, poslech, skupinová práce s vyhledáváním informací na internetu. V závěru byla celá hodina shrnuta, vyhodnocena a zpětně od studentů kladně hodnocena.

Alice Krausová

Chtěla bych Vám také zaslat informace k použitým metodám v ukázkové hodině češtiny. Využila jsem situace,kdy moje studentka Markéta Macáková vytvořila pro SOČ vlastní autorské absurdní drama a společně se studenty jsme uskutečnili komorní představení tohoto minidramatu.Vrámci dvou vyučovacích hodin se uskutečnila 1/prezentace a výklad z teorie/především,co je podstatou absurd.dramatu,jak přistupovat k realizaci/2/rozdělili jsme role a studenti si načetli do mobilů text hry 3/studentka v roli režiséra vedla čtenou realizaci vlastního textu ,já jsem vystupovala jako asistent v pozadí a střídala jsem studenty v rolích tak,aby se všichni vystřídali 4/ nakonec byly rozdány testy s dotazy na téma absurdní drama 5/testy jsme vyhodnotili a zkonstatovali,že tato forma vyučování sice nevybaví studenty encyklopedickými vědomostmi z oblasti absurdního dramatu,ale zato jim pomůže tato díla chápat

Ludmila Karolová

 

 

 

 

Štítky: školy | workshop |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář