page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

V Kladně se konala Zábavná maturita 2019 na SOŠ a SOU Kladno a Gymnáziu Kladno

fotografie ke článku - IMG_8854aaa.jpg fotografie ke článku - IMG_8522aaa.jpg fotografie ke článku - IMG_8693aaa.jpg fotografie ke článku - IMG_8856aaa.jpg fotografie ke článku - IMG_8697aaa.jpg fotografie ke článku - 6574A7EF-A2F9-4C0D-BA84-3531A175C368.jpeg fotografie ke článku - 5D6CF07B-1473-4F49-9715-3A1E72576BC5.jpeg fotografie ke článku - F0065942-E0A4-45D8-A842-C735A5C3CFFC.jpeg fotografie ke článku - 0FAF21F4-5064-48D3-8881-740BD010055A.jpeg fotografie ke článku - FC36A5FB-6CA6-42BB-850A-5CA6163BE16B.jpeg

Zábavná maturita 2019 - ukázkové hodiny podporované KAP

V letošním školním roce se SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně již podruhé zapojila do projektu podporovaného KAP Zábavná maturita. V týdnu od 10. 6. 2019 se uskutečnilo celkem šest ukázkových hodin.

Jejich obsah byl zaměřen na učivo, které žáci musí zvládnout při konání státní maturitní zkoušky. Formy a metody byly netradiční, zábavné a motivační. Tématem zábavné maturity z anglického jazyka byla stará anglická literatura, město Kladno a letiště jako fenomén moderní dopravy. Učitelé českého jazyka se věnovali skladbě, realistické poezii a funkční stylistice.  Žáci se svými vyučujícími spolupracovali, v případě poezie i radostně zpívali. Ukázkové hodiny ale především posloužily jako motivace pro ostatní pedagogy. Učitelský sbor tuto akci hojně navštěvoval. Na každé hodině se objevilo 5 – 7 soustředěných pozorovatelů, kteří své kolegy bedlivě sledovali a sbírali podněty, které budou moci realizovat ve svém vyučovacím procesu. Zábavná maturita při jedné z hodin angličtiny dostala i mezinárodní rozměr. Ve škole byla přítomna skupina pedagogů z polského lycea ve Wielicze, učitelé anglického jazyka uvítali možnost účastnit se náslechu. Byli velmi nadšeni.

 13. června 2019 proběhla  vzdělávací akce v rámci Zábavné maturity s názvem "Nur ein Schritt und du bist fit - Abitur mit Spaß" i na Gymnáziu v Kladně.

Studenti 3. ročníků v rámci tzv. Stationenlernen postupně prošli čtyřmi stanovišti, na kterých plnili úkoly vycházející z maturitních testů předchozích let. 

Aktivity byly zaměřeny na rozvoj receptivních a produktivních dovedností - Hörverstehen, Leseverstehen, freies Sprechen und freies Schreiben, tedy na základní cíle výuky cizích jazyků vycházejících z RVP a ŠVP. 

 

Akce se konaly za finančního přispění z  projektu EU OP VVV Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Štítky: školy |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář