page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Soutěž pro žáky oboru Sociální činnost, SZŠ a VŠZ Nymburk

fotografie ke článku - DSC_4414.JPG fotografie ke článku - DSC_4420.JPG fotografie ke článku - DSC_4450.JPG fotografie ke článku - DSC_4519.JPG fotografie ke článku - DSC_4422.JPG

Již druhým rokem se 4. 4. 2019 sešli budoucí sociální pracovníci, kteří studují obor Sociální činnost na půdě pořadatele, kterým je Střední zdravotnická kola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Nymburce pod vedením PhDr. Dagmar Sitné, PhD.

Důvodem byla soutěž, která je nyní realizována pod záštitou Krajského úřadu Středočeského kraje.

V letošním roce se zúčastnilo 5 družstev ze středních škol, které studijní obor v našem kraji nabízejí.  Předem byla stanovena témata ke zpracování krátkých projektů, které žáci představili porotě a které zasahují do oblasti sociální péče. 

Porota, které předsedal PaeDr. Pavel Schneider, vedoucí projektu Krajský akční plán vzdělávání Odboru školství při Krajském úřadu Středočeského kraje, měla složitou pozici, neboť veškeré soutěžní příspěvky byly velice hodnotné a uchopené kreativně a všechna družstva se zhostila úkolu zodpovědně To svědčí o faktu, že žáci svůj obor studují se zájmem a je nadějí do budoucna, že tato oblast bude zastoupena pracovníky, kteří v tomto oboru
se snaží dále rozvíjet.

Spektrum témat bylo rozmanité – od péče o seniorskou populaci, přes problematiku rizikového chování mládeže.

Zvítězilo družstvo SZŠ a VOŠZ Nymburk s příspěvkem, který se věnuje problematice návykových látek u adolescentů a následnému řešení závislostí této věkové kategorie.

Druhé místo obsadila děvčata z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Březnice
a na třetím místě se umístilo opět družstvo SZŠ a VOŠZ Nymburk.

Soutěž měla kladnou odezvu jak u studentů, tak u ostatních účastníků. Těšíme se, že za rok se sejdeme opět a v hojnějším počtu a naší novou tradici budeme dále rozvíjet.

Soutěž se konala za finančního přispění z  projektu EU OP VVV Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

PhDr. et Mgr. Ivana Duková, realizátor soutěže

Štítky: školy | soutěž | Soutěže |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář