page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Program Cesty potravin - pozvánka na workshopy

Vážení kolegové,

v rámci podpory polytechnického vzdělávání jsme ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje připravili workshopy o využití programu Cesty potravin pro realizátory místních akčních plánů, kteří se zabývají polytechnickým vzděláváním dětí v mateřských školách.

Obsahem workshopu bude představení projektu Cesty potravin – strava globálně a lokálně, seznámení s projektovými dny konanými na téma polytechnického a environmentálního vzdělávání a seznámení s možnostmi dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti projektových dnů na základě realizace projektu.

Projektové dny jsou zaměřeny na využití environmentálních programů a aktivit pro děti v předškolním a mladším školním věku. Programy a aktivity se věnují činnostem, které je možné realizovat i venku ve školní zahradě a jsou vázány na pěstitelský rok (září – červen). Ve vazbě na pěstitelský rok na zahradě je přiblížen i svět živočišné výroby, je vysvětlen pojem hospodářská zvířata a jejich význam pro potravinový trh. Informace o projektu je možné získat na webových stránkách www.visk.cz.

Součástí workshopu bude i prezentace didaktických materiálů a prezentace fotodokumentace z realizace projektu.

Hlavními lektorkami jsou zkušené pracovnice Vzdělávacího institutu Středočeského kraje a realizátorky projektu Cesty potravin Mgr. Kateřina Lesová a Mgr. Jiřina Kelymanová.

Počítáme s účastí 3 – 4 pracovníků z území každé obce s rozšířenou působností.

Účast je zdarma, hrazeno z prostředků projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Prosíme o přihlášení zde.

Termíny a místa workshopů:

14.30 – 17.00

26. 03. 2019 - Kolín - středisko VISK, Kutnohorská 41 (v budově OA)

04. 04. 2019 - Rakovník - středisko VISK, S. K. Neumanna 251 (v budově CPSP)

09. 04. 2019 - Příbram - středisko VISK, tř. Osvobození 387 (v budově II. polikliniky)

16. 04. 2019 - Benešov - středisko VISK, Černoleská 1997 (v budově ISŠT)

25. 04. 2019 - Mladá Boleslav - středisko VISK, Havlíčkova 456 (v budově SPŠ)

Štítky: workshop |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář