page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Kavárny (nejen) pro asistenty pedagoga

fotografie ke článku - IMG_20181128_161157.jpg fotografie ke článku - IMG_20181121_173138.jpg fotografie ke článku - IMG_20181128_161206.jpg fotografie ke článku - IMG_20181121_173153.jpg

Kavárny (nejen) pro asistenty pedagoga

V listopadu proběhly celkem tři setkání nazvaná Kavárny (nejen) pro asistenty pedagoga. První se uskutečnilo v Kutné Hoře v kavárně Matky sobě, kde se sešlo celkem šest účastnic. Následující týden proběhlo setkání v kavárně v Kladně. V kladenské kavárně Bez konce se sešlo 12 účastnic. Mezi přítomnými nebyly pouze asistentky pedagoga (AP), ale i paní učitelky. Poslední setkání proběhlo v pražské kavárně Cesta domů. Celkem se sešlo 11 účastníků.

Paní Mgr. S. Doušová a Mgr. H.Musilová seznámily účastníky s probíhající a fungující Kavárnou (nejen) pro asistenty pedagoga v Kutné Hoře.  Všichni účastníci se zapojili do konečné diskuse, kde se s ostatními podělili o zkušenosti ze svých praxí.

Z těchto setkání vyplynuly okruhy a náměty účastníků na témata, která by je zajímala. Mezi nejčastější témata patřila:

  • kompetence asistenta pedagoga (AP)
  • vedení dítěte k samostatnosti – co bude dál, když bude dítě bez asistenta
  • řešení problematiky zařazení dětí se zdravotním postižením do škol, inkluze versus speciální školství, aktuální legislativa
  • sdílení fungujících příkladů z praxe
  • nejistota AP jako zaměstnance: závislost pracovní pozice na dítěti, krácení úvazku; vyjasnění náplně práce dle platné legislativy
  • nevraživost učitele vůči AP, pokud dítě s AP funguje lépe než s učitelem
  • profesionální přístup – oddělování soukromého života od pracovního – přecházení syndromu vyhoření

Akce se konala za finančního přispění z  projektu EU OP VVV Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář