page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

1. ročník Agroolympiády na VOŠ a SZeŠ Benešov

fotografie ke článku - Foto_10.jpg fotografie ke článku - Foto_5.jpg fotografie ke článku - Foto_9.jpg fotografie ke článku - Foto_2.jpg fotografie ke článku - Foto_1.jpg fotografie ke článku - Foto_8.jpg fotografie ke článku - Foto_4.jpg fotografie ke článku - Foto_6.jpg fotografie ke článku - Foto_7.jpg fotografie ke článku - Foto_3.jpg

1. ročník Agroolympiády na VOŠ a SZeŠ Benešov

Dne 14. 6. 2018 se na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Benešově uskutečnil první ročník Agroolympiády. Jedná se o soutěž, jejímž cílem je prohlubovat u žáků znalosti a dovednosti v oblasti přírodovědných disciplín a zároveň zvýšit zájem žáků základních škol o zemědělské obory. Agroolympiáda se konala v areálu praktického vyučování na Pomněnicích. Po slavnostním zahájením, kterého se zúčastnila za KAP i Ing. Tereza Kohoutová, se soutěžící rozešli na jednotlivá stanoviště. Žáci 6. – 9. tříd soutěžili celkem v deseti disciplínách. Zaměření disciplín odpovídalo čtyřem oborům, které na naší škole vyučujeme, a to Agropodnikání, Veterinářství, Zahradnictví a Přírodovědné lyceum s rozšířenou výukou anglického jazyka. Čtyřčlenné týmy žáků postupně prošly tato stanoviště:

  • poznávání léčivých rostlin
  • poznávání stromů a keřů
  • ruční dojení na dojícím trenažéru
  • poznávání vajec
  • anglická terminologie
  • golf
  • žaludky přežvýkavců
  • popis kostry a orgánů psa
  • části zemědělských strojů
  • jízda zručnosti s traktorem.

Jednotlivé body byly zaznamenávány do soutěžních karet a během jejich sčítání byla pro soutěžící připravena ukázka jezdeckého výcviku koní.

Vyhodnocení proběhlo ve dvou kategoriích: družstva a jednotlivci, kdy první místo v kategorii družstev obsadil tým B ze ZŠ Miličín a v soutěži jednotlivců se na prvním místě umístila Klára Zaujecová také ze ZŠ Miličín. Slavnostní vyhlášení proběhlo v posluchárně školy a vítězům byly předány diplomy, poháry a ceny. Malou pozornost a pamětní list obdrželi všichni soutěžící.

Ani nepříznivé počasí nezkazilo nadšení soutěžících a po celou dobu soutěže panovala dobrá nálada.

Děkujeme za finanční podporu ze strany KAP Středočeského kraje, díky které jsme mohli nakoupit chybějící pomůcky pro vybraná stanoviště, pěkné odměny pro vítěze či zajistit dopravu, stravu a pitný režim pro všechny soutěžící.

Věříme, že tento první ročník nebyl ročníkem posledním, a že se pořádání Agroolympiády stane hezkou tradicí.

 

Za organizační tým Ing. Monika Brožová

zástupkyně ředitelky školy

Štítky: soutěž | Soutěže |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář