page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

V Jesenici u Rakovníka se již pátým rokem soutěžilo

fotografie ke článku - DSC_0231.jpg fotografie ke článku - DSC_0118.jpg fotografie ke článku - DSC_0165.jpg fotografie ke článku - DSC_0143.jpg fotografie ke článku - DSC_0243.jpg fotografie ke článku - DSC_0180.jpg fotografie ke článku - DSC_0162.jpg

„Jesenické putování“ je název přírodovědné soutěže zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání. V červnu 2018 soutěžili žáci různých škol v oblasti přírodovědných, turistických a obratnostních disciplín. Cílem soutěže je prohlubovat u žáků vědomosti, dovednosti ve jmenovaných oblastech, a hlavně posilovat vztah k životnímu prostředí člověka.

Jesenického putování se účastní každým rokem vyšší počet soutěžících ze středních škol, základních škol a dalších zařízení pro klienty se speciálními potřebami. V roce 2018 se celkový počet účastníků vyšplhal na počet 78 soutěžících.

Na přípravě soutěže se podílela celá základní a střední škola ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice. Trasa byla dlouhá asi 3, 5 km a vedla lesem kolem jesenických rybníků. Tříčlenné hlídky postupovaly od stanoviště ke stanovišti s tématy:

 •  turistické značky
 •  základy táboření
 •  běžní zástupci ptactva v ČR, pták roku 2018
 •  byliny na louce a poli
 •  léčivé rostliny kolem nás
 •  přírodní společenství les
 •  běžní zástupci savců v ČR
 •  test obratnosti
 •  ochrana přírody, odpadové hospodářství
 •  dřeviny v ČR
 •  běžní zástupci ryb a plazů v ČR,

plnily úkoly a výsledky (body) se zaznamenávaly do soutěžních karet. Umístění bylo určeno sečtením bodů a porovnáním výsledných časů jednotlivých hlídek.
Vyhodnocení proběhlo v pěti kategoriích:

 • žáci ZŠ    (1. – 5. ročník)
 • žáci ZŠ    (6. – 9. ročník)
 • žáci ZŠS (1. – 5. ročník)
 • žáci ZŠS (6. – 10. ročník)
 • žáci PrŠ  a klienti ostatních zařízení – dětské domovy, sociální zařízení apod.

Po celý den soutěže panovalo krásné letní počasí, výtečná nálada a nadšení všech účastníků.

Velice pěkné výsledky podali žáci SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník s dvěma prvními místy, žáci ISŠ Jesenice se umístili ve své kategorii také na prvním místě a žáci střední školy z Berouna obsadili jedno třetí místo. Soutěže se zúčastnili i klienti Domova Ráček Rakovník a Krajánku Jesenice. Žáci pořádající školy nezůstali pozadu a mohou se chlubit prvním a druhým místem.

V soutěži se nám daří propojit spolupráci nejenom mezi školami, ale také mezi subjekty, které soutěž finančně a organizačně podporují a zaštiťují. Jedná se o KAP Středočeský kraj - projekt OP VVV EU, MŠMT, Město Jesenice, Lesy ČR s.r.o., Domov Krajánek Jesenice, FC Jesenice. Jejich přičiněním jsme získali kvalitní a bezpečné zázemí pro zahájení i ukončení soutěže, finanční prostředky na sadu startovních čísel, pěkné odměny pro vítězné i ostatní hlídky, materiál na stanoviště, dále na zajištění pitného režimu a stravy, dopravu soutěžících.

Potěšující byla účast pana starosty Jesenice Ing. Jana Poláka a ředitele rakovnické školy Mgr. Bc. Ludvíka Vožeha, MPA na slavnostním zahájení soutěže. Zakončení se potom zúčastnil PaedDr. Mgr. Pavel Schneider, vedoucí projektu Krajský akční plán vzdělávání.

 

Všem děkuji za podporu a účast a vězte, že již nyní plánujeme další ročník Jesenického putování. Doufáme, že všichni pomocníci i soutěžící se k nám a na soutěž budou za rok těšit.

 

                                   Za organizační tým Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

 

Štítky: školy | soutěž | Soutěže |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář