page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Mistrovství ČR - Dřevorubec junior 2018

fotografie ke článku - 882A7650.JPG fotografie ke článku - 882A7673.JPG fotografie ke článku - 882A7842.JPG fotografie ke článku - 882A9360.JPG fotografie ke článku - 882A9612.JPG fotografie ke článku - 882A9741.JPG

Mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou pro žáky lesnických škol Dřevorubec junior 2018

Stává se již tradicí, že se v jarních křivoklátských lesích na půdě Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky setkávají mladí evropští dřevorubci, aby se zúčastnili Mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou „Dřevorubec junior“. Nejinak tomu je i letos, kdy se v soutěži Dřevorubec junior 2018 ve dnech 26. - 27. dubna 2018 utkalo celkem 34 závodníků z šesti zemí. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství ČR, Ing. Jiřího Milka, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové. Mistrovství České republiky finančně podpořil Středočeský kraj a projekt OP VVV EU Krajský akční plán Středočeského kraje, Vojenské lesy a statky s.p., Praha, Solitera s.r.o. Hořovice a další soukromé subjekty.

 

Soutěž probíhala přesně v souladu s mezinárodními pravidly, podle kterých se soutěží v disciplínách:

  1. výměna řetězu (soutěžící musí rozložit a následně složit řezací část pily, následující disciplíny kombinovaný řez a přesný řez musí absolvovat bez toho, aby na motorové pile provedena jakákoliv úprava).
  2. kombinovaný řez (soutěžící musí z každého ze dvou kmenů odříznout kotouč (3-8 cm) řezem kolmým podélné ose kmene protisměrnými řezy, které se musí spojit ve stejné úrovni, kmeny jsou uloženy tak, že jejich osy svírají s horizontální rovinou úhel 7 stupňů a to v protilehlých směrech)
  3. přesný řez (úkolem soutěžícího je odříznout kotouče ze dvou kmenů tak, aby nepoškodil desku, na které kmeny leží, deska je po obou stranách pokryta vrstvou pilin – soutěžící nevidí na desku)
  4. kácení (soutěžící musí pokácet strom do vyhrazeného prostoru v limitu 3 minut za dodržení platných pravidel bezpečnosti práce, rozhodčí hodnotí: čas kácení, odchylku stromu od zvoleného směru kácení a parametry pařezu.
  5. odvětvování (úkolem soutěžícího je odvětvit kmen co možná nejrychleji, suky nesmí být vyšší než 5 mm a zaříznutí do kmene hlouběji než 5 mm, každý kmen má 30 větví o tloušťce 30 mm).

U všech disciplín se musí přísně dodržovat platná pravidla bezpečnosti práce, za každé porušení je soutěžící penalizován ztrátovými body.

Celkovými vítězi se stali na prvním místě Šimon Kukuc, na 2. místě Jozef Mišutka, oba z Tvrdošína na Slovensku a třetí místo obsadil Rene Egger z Litzlhofu v Rakousku. Z hlediska družstev se nejlépe umístila škola z Tvrdošína (Slovensko), dále pak FS Kraljevo (Srbsko) a domácí SLŠ Křivoklát I.. Z místních borců zazářil Ladislav Hokeš, který skončil na 5. místě v jednotlivcích

Vyhodnocen je vždy vítěz z každé disciplíny, celkový vítěz a mistr České republiky ze zúčastněných lesnických škol z ČR, kterým se stal Ladislav Hokeš ze Střední lesnické školy a SOU Křivoklát.

Souběžně však také probíhaly doprovodné disciplíny jako hod sekyrou, práce s vyvážecí soupravou, řezání břichatkou, střelba na laserové střelnici.

Celá akce se konala v přátelském a sportovním duchu a naplnila svůj hlavní cíl, a sice umožnila mladým dřevorubcům navázat přátelství s jejich evropskými kolegy a motivovala je k další práci a k sebezdokonalování.                             

Štítky: Soutěže |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář