page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Tradiční klání mladých klempířů ve Stochově zná své vítěze

fotografie ke článku - KL1_21.jpg fotografie ke článku - KL1_11.jpg fotografie ke článku - KL1_10.jpg fotografie ke článku - KL1_3.jpg fotografie ke článku - KL1_1.jpg fotografie ke článku - KL1_8.jpg

Tradiční klání mladých klempířů ve Stochově zná své vítěze

Již po čtvrté za sebou pořádala naše škola regionální kolo soutěže odborných dovedností oboru vzdělání Klempíř. Soutěž byla pořádána z pověření Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, za finanční podpory z projektu EU – OP VVV Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Soutěže se zúčastnilo celkem pět družstev. V každém družstvu soutěžili vždy dva soutěžící. Podmínkou pro účast v soutěži bylo mimo jiné nepřekročení věkové hranice 20 let. Do soutěže se přihlásila družstva z Jihlavy, Prahy 9- Jarova, Moravské Třebové, Plzně a Stochova.

Za domácí družstvo nastoupili žáci prvního ročníku David Drexler a jeho spolužák Filip Černý.

Soutěž byla zahájena dne 7. 2. 2018, kde si v prostorách školního klubu naší školy každé ze zúčastněných družstev vylosovalo soutěžní model. Pro letošní, již 21. ročník této soutěže bylo úkolem provést oplechování dřevěného modelu sedlové střechy (střecha ve tvaru písmene A) materiálem, který bude v budoucnu udávat trend v klempířské praxi – hliníkem, který dodala společnost Prefa Aluminiumprodukte, která byla zároveň hlavním partnerem celé soutěže. Na zhotovení soutěžního úkolu mělo každé družstvo vyhrazený čas 13 hodin, rozdělený do dvou dnů. Druhou část soutěže tvořil teoretický test, kdy soutěžící odpovídali jako družstvo na 25 otázek náhodně vybraných počítačem. Výsledek teoretické části soutěže se do celkového hodnocení započítával maximálně 15%.

Nad výkony soutěžících po celou dobu praktické části dohlížela nezávislá hodnotící komise složená ze zástupců Cechu KPT, odborníka z praxe a zástupce hlavního partnera soutěže, společnosti Prefa Aluminiumprodukte.

V rámci hodnocení se komise zaměřila na provedení jednotlivých klempířských detailů oplechování, jakými byly například: ukončení okapní hrany, kvalita provedení dvojité drážky nebo provedení oplechování arkýře.

Druhý den soutěže byl pro soutěžící uspořádán ve večerních hodinách tradiční turnaj v Bowlingu, který se uskutečnil ve sportovní hale města Stochova.

Poslední den soutěže patřil již výše zmíněnému teoretickému testu a hlavně samotnému hodnocení, během kterého hodnotící komise provedla zhodnocení odvedené práce a každému družstvu sdělila své postřehy, připomínky či náměty k jejich odevzdanému dílu. Cílem tohoto hodnocení je ukázat soutěžícím jakých chyb se dopustili a čemu se mají v budoucnu, při realizaci klempířských prací, vyvarovat.

A jak celé klání dopadlo: to se dozvěděla jednotlivá družstva na slavnostním vyhlášení výsledků této soutěže, které proběhlo ve školní jídelně naší školy. Pozvání na tuto akci přijali zástupci z  řad zřizovatele naší školy – Středočeského kraje – Bc. Jan Chuhler – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, dále starostka města Stochova Mgr. Miloslava Becherová, starosta Nového Strašecí Mgr. Karel Filip a další pozvaní hosté.

Na prvním místě se umístilo družstvo ze Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9 – Jarov. Druhé místo, tedy stříbrnou příčku vybojovali zástupci z řad domácího družstva SŠSaŘ Stochov. Třetí příčku obsadilo družstvo ze Střední školy stavební Jihlava. Na čtvrtém místě soutěž dokončili chlapci z Integrované střední školy Moravská Třebová. Poslední, páté, místo obsadilo družstvo ze Středního odborného učiliště stavebního, Borská 55, Plzeň.

Velké gratulace míří k našim žáků Davidovi a Filipovi, kteří i přesto že jsou teprve v prvním ročníku, se s úkolem poprali velice zdárně a odvedli parádní výkon.  Budeme jim držet palce a věřit, že uspějí na Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí, které se koná v Brně, kam společně s družstvem z Prahy a Jihlavy postoupili.

Vítězem doprovodného programu – tradičního turnaje v bowlingu se stali chlapci z Jihlavy, kteří si tak k bronzovému místu přidali ještě věcnou cenu v podobě sladké rolády za vítězství v turnaji v bowlingu.

Každý ze soutěžících obdržel hodnotné věcné ceny a pamětní list jako vzpomínku na již proběhlý 21. ročník této soutěže. Celá soutěž by se neobešla bez finanční podpory sponzorů, díky kterým, mohl každý ze soutěžící obdržet hodnotné ceny. Děkujeme všem sponzorům za finanční nebo hmotnou podporu soutěže. Velké poděkování patří zejména společnostem Prefa Aluminiumprodukte, Berner,
a FAS Maniny, které dodaly do soutěže hlavní ceny.

Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli a těšíme se na pořadatelství již 22. ročníku této soutěže.

Štítky: školy | soutěž | Soutěže |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář