page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Žádost o projekt Implementace KAP byla přijata na MŠMT

Přiložené soubory

formát souboru Informace I KAP Informace o I KAP z jednání RSK 13.12.2017 . žádost přijata na MŠMT

Žádost o podporu k projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje ( I KAP) byla podána 27. 11. 2017 na MŠMT a v tuto chvíli probíhá schvalovací proces, který obsahuje formální a věcnou část hodnocení.
Fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí na projektu byla ukončena, nyní žádost o podporu bude postoupena do fáze věcného hodnocení a to počátkem ledna 2018.
Předpokládáme, že k reálnému schválení žádosti o podporu, by mohlo dojít koncem ledna 2018. V tuto chvíli je předčasné garantovat v jaké podobě bude žádost o podporu schválena a v jaké výši alokace.
O veškerých procesních krocích ( schválení žádosti, skutečná realizace projektu a další ..) budete průběžně informováni prostřednictvím emailové komunikace a Vašich uvedených kontaktních osob.

Pro bližší informace a dotazy se obracejte na Ing. Terezu Balousovu, MBA.
Kontakt:
Ing. Tereza Balousová, MBA
tel.: 257 280 797
e-mail: balousova@kr-s.cz

Pro představu, co je obsahem projektu I KAP, můžete zjistit v přiložené krátké prezentaci, která se prezentovala na Regionální stálé konferenci, konané na KÚSK dne 13. 12. 2017.

 

Štítky: školy |

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář