page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Informace

Zde naleznete informace o:

  • postupu zpracování Krajského akčního plánu, tzv. KAP1
  • činnosti Pracovní skupiny vzdělávání - jejích členech, pravomocích, jednáních, výstuptech, atd.
  • činnosti tzv. minitýmů - jejich členech, náplni práce, jednáních, výstuptech, atd.
  • workskopech a konferencích - zprávy o plánovaných i informace z již proběhlých akcí
  • výzvách souvisejících s KAP - v budoucnu zde budou zobrazeny plánované a vyhlášené výzvy souvisejí se vzděláváníml
  • projektech souvisejících s realizací Krajského akčního plánu a daĺších zajímavých projektech
  • Místních akčních plánech - obecné informace, přehledy žadatelů, důležité aktuality v oblasti akčního plánování obcí,

Kalendář